Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-04-18 Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” w Toruniu 

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
zorganizowana pod patronatem honorowym
Pani Ewy Mes - Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
oraz
Pana Jerzego Kasprzaka Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
„Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”
18 kwietnia 2013 r. godz. 10:45
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

Organizatorami konferencji są: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 

 

Polskie Towarzystwo Higieniczne
Oddział Toruńsko – Włocławski

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Torunia

 

Program konferencji:

10:00 – 10:45

rejestracja uczestników

10:45 – 11:00

występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

11:00 – 11:20

Otwarcie Konferencji - mgr Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Wystąpienia zaproszonych Gości

11:20 – 11:50

dr n. med. Paweł Grzesiowski – Dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa - „Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ochronnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej”

11:50 – 12:00

dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy – Wystąpienie poświęcone reorganizacji programu nadzoru przeciwepidemicznego nad gruźlicą w województwie kujawsko-pomorskim

12:00 – 12:40

prof. dr hab. Zofia Zwolska – Kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”

12:40 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 13:15

prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Wystąpienie poświęcone 115-leciu Polskiego Towarzystwa Higienicznego

13:15 – 13:35

dr n. biol. Paweł Goryński – Zakład - Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie - „Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski”

13:35 – 14:15

prof. dr hab. Lidia B. Brydak - Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie – „Fascynujący, ale groźny wirus grypy”

14:15 – 14:30

Panel dyskusyjny

14:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa