Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-05-10 Konferencja „Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej” w Warszawie 

W dniu 10 maja 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej”, której głównym organizatorem był Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Pani Maria Pawlak oraz Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera. 

Konferencja przygotowana została w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 i kampanii Światowej Organizacji Zdrowia skupiającej się w bieżącym roku na problemach depresji wśród różnych grup społecznych. 

Celem konferencji było upowszechnienie zagadnień dotyczących aktualnych zagrożeń zdrowia publicznego w Polsce i na świecie, propagowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członkowie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz reprezentanci instytucji oświatowych. Uczestnicy konferencji w swojej bieżącej pracy docierają do różnych grup odbiorców: poprzez placówki nauczania i wychowania do kadry pedagogicznej, dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów, poprzez podmioty lecznicze do personelu medycznego i pacjentów oraz współpracują z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. W konferencji udział wzięło 100 osób.

Ideę Światowych Dni Zdrowia i tegorocznej kampanii skoncentrowanej na depresji przybliżyła dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Temat spojrzenia klinicznego na depresję przedstawił dr Dariusz Maciej Myszka z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zagadnienie dotyczące depresji wśród dzieci i młodzieży omówiła dr Aleksandra Piotrowska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania także wystąpienia Pani Sylwii Rozbickiej, psychologa działającego w Stowarzyszeniu Aktywnie PRZECIWKO DEPRESJI oraz Instytucie Konsultacyjno-Terapeutycznym INVERSA, która mówiła o tym, jak pomagać osobom z doświadczeniem depresji?

Podczas konferencji zostały wręczone podziękowania Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym oraz pracownikom pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej za podjęcie dotychczasowych lokalnych działań w obszarze zdrowia psychicznego w Radomiu, Płońsku, Siedlcach, Wyszkowie oraz Sokołowie Podlaskim.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa