Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2010-06-14 25 lat Odziału Toruńskiego 

Dnia 21 maja 2010r. w Toruniu odbyła się uroczystość związana z XXV -leciem Oddziału Toruńsko - Włocławskiego PTH. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Pan Minister Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny.
Spotkanie uświetnił Recital Chopinowski uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.

Wykładowcami byli:
  • Prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Konsultant krajowy do spraw epidemiologii, Kierownik Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –„ Wpływ środowiska na zdrowie człowieka”
  • Prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zasady kształtowania relacji pacjent – personel medyczny bardzo ważnym zagadnieniem higieny psychicznej”
Uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wielokrotnie podkreślali wkład towarzystwa w promocję zdrowia i higieny wśród mieszkańców regionu i miasta. Na ręce przewodniczącej Oddziału Toruńsko – Włocławskiego, Pani Hanny Wolskiej złożono liczne listy gratulacyjne.
powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa