Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2021-05-26 Zmarł prof. dr hab. n. med. Jan Kazimierz Kopczyński 

Polskie Towarzystwo Higieniczne z głębokim smutkiem przyjęło informację o śmierci
wybitnego epidemiologa
prof. dr. hab. n. med. Jana Kazimierza Kopczyńskiego

Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Higienicznego,
wieloletniego Kierownika Zakładu Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie,
wybitnego Naukowca i Nauczyciela
Odznaczonego Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa