Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Fundusz PTH 
 

 

Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków
W 1960 roku profesor Marcin Kacprzak wraz z żoną Wandą przekazali własne fundusze na cele społeczne w formie darowizny, skierowane dla młodych.
W odpisie dokumentu skierowanego do Zarządu Głównego PTH przez Marcina i Wandę Kacprzaków z dnia 1.X.1960 zapisano co następuje: „Spełniając wspólne nasze postanowienie o przekazaniu na cele społeczne pewnych funduszów, zwracamy się do Zarządu Głównego PTH w Warszawie z prośbą o przyjęcie darowizny w kwocie złotych 500.000,- i utworzenie z niej funduszu, któremu pragniemy nadać nazwę „Nasze Stypendium”. Wykorzystanie funduszu następowałoby na następujących zasadach: Fundusz nosi nazwę „Nasze Stypendium ” i jest w całości przeznaczony na ułatwienie młodym naukowcom dalszego kształcenia się lub prowadzenia pracy badawczej w dziedzinie ochrony zdrowia, higieny, epidemiologii w szerokim nowoczesnym ujęciu organizacji ochrony zdrowia … ” . Ofiarodawcy szczegółowo określili w powyższym dokumencie kryteria dysponowania powyższą sumą. W odpowiedzi na powyższe pismo Prezydium Zarządu Głównego PTH w dniu 2 grudnia 1960 roku postanowiło przyjąć proponowaną darowiznę, zobowiązało się wypełnić wszystkie warunki i podać do publicznej wiadomości o utworzeniu funduszu „Nasze Stypendium”. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w kręgach nauki i polityki. Prezes PAN prof. Tadeusz Kotarbiński w liście skierowanym do ZGPTH napisał między innymi: „… Będzie z tej fundacji pożytek dla młodych naukowców i dla Nauki. Czyn zaś prawdziwej ofiarności obywatelskiej Rektorstwa Kacprzaków wywołuje uczucia głębokiego uznania i szacunku”.
Od roku 1969 po śmierci Małżonków Kacprzaków pełne brzmienie funduszu zgodnie ze statutem PTH jest następujące: „Fundusz nagród i stypendiów imienia Marcina i Wandy Kacprzaków”.
Fundusz umożliwił kilkunastu lekarzom, głównie higienistom uzyskanie przez nich stopni naukowych doktora medycyny lub doktora habilitowanego. Oprócz formy stypendialnej Komitet Funduszu przekazywał rok rocznie wiele nagród za prace naukowe, które wnosiły nowe wartości badawcze, mające twórcze znaczenie dla rozwoju nauki polskiej. Ogłaszane były doroczne konkursy. W ciągu ponad 40 letniej działalności Fundusz przyznał ponad 160 nagród i wyróżnień oraz stypendiów zgodnie z intencją i wolą Fundatorów. Fundusz jest pięknym przykładem Jego szlachetnych idei i dążeń, mających na celu rozwój higieny i medycyny społecznej.
[opr. I. Kosińska -za Hygeia 32 s.139-140, 2003
 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa