Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Poczet Prezesów 

Brak Foto

dr n. biol. Aneta Klimberg
prezes
od 2018

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologi oraz II° w dziedzinie zdrowia publicznego.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
prezes
2010-2018

X prezes PTH:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Katedry Medycyny Społecznej 2001-2018, kierownik Zakładu Higieny 1994-2018
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, kierownik Katedry Higieny i Epidemiologii od 2018
Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego 2010-2018; od 2018 wiceprezes
Członek Prezydium Komisji Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
Członek Komisji Ergonomii przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Członek Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa wielkopolskiego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa lubuskiego
Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia; przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (2014-2017)
Członek Prezydium Federacji Polskich Towarzystw Medycznych 2010-2016


Dyplom lekarza – 1971 (Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Poznaniu), doktorat – 1974, doktor habilitowany – 1998, profesor 2013). Posiadane specjalizacje lekarskie:  I stopnia z zakresu medycyny społecznej, II stopnia z zakresu higieny środowiska, I stopnia z zakresu neurologii, II stopnia z zakresu neurologii, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego.

 • konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla dwóch województw: wielkopolskiego i lubuskiego
 • zorganizował i współorganizował ponad 70 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych
 • zredagował 4 podręczniki akademickie z zakresu higieny i zdrowia publicznego
 • autor rozdziałów w 5 kolejnych podręcznikach akademickich
 • redaktor naczelny kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii”; www.phie.pl
 • redaktor naczelny kwartalnika „Hygeia Public Health”; www.h-ph.pl
 • członek rad redakcyjnych następujących czasopism: „Orzecznictwo Lekarskie”, „Medyczna Wokanda”, „Zdrowie Publiczne”, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, „Progress in Health Sciences”, "Family Health - the 21 century" http://fh-21.perm.ru/eng/for_autors.php (Rosja)
 • autor ponad 950 publikacji z zakresu: filozoficznych i etycznych aspektów medycyny, oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, kształcenia w zakresie medycyny społecznej i zdrowia publicznego, stanu zdrowia ludności (mierniki stanu zdrowia, problemy zdrowotne i rozwojowe dzieci i młodzieży, problemy zdrowotne wieku podeszłego, choroby cywilizacyjne, środowiskowe uwarunkowania zdrowia, nierówności w zdrowiu, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, uzależnienia, patologie społeczne, profilaktyka chorób zakaźnych, higiena szpitalna, zakażenia zakładowe, niepełnosprawność, inwalidztwo, problemy orzecznictwa lekarskiego, jakość usług medycznych, satysfakcja pacjentów, jakość życia, skargi przeciwko lekarzom medycyny i lekarzom dentystom)
 • promotor 42 ukończonych rozpraw doktorskich
 • z powołania Ministra Zdrowia współautor programów specjalizacyjnych ze zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia
 • recenzent 57 prac doktorskich, także spoza macierzystego Uniwersytetu (Białystok, Lublin, Kraków, Łódź, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Katowice, Wrocław, Szczecin)
 • recenzent 4 rozpraw habilitacyjnych (uniwersytety medyczne: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Białystok)
 • recenzent 3 opinii o nadanie tytułu profesora.

 

powrót

Brak Foto

dr n. med. Kazimierz Dragański
prezes
2004-2010

IX prezes PTH:

więcej 

Brak Foto

doc dr med. Cezary W. Korczak
prezes
1981-2004

VIII - PREZES PTH

więcej 

Brak Foto

prof. dr inż. Jan Just
prezes
1968-1981

VII - PREZES PTH

więcej 

1 of 3  index.php?id_menu_left=6&id_info=5&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=3&id_oddz=23&osoby_id_o=3&id_info_o=9&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=6&id_info=5&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=3&id_oddz=23&osoby_id_o=3&id_info_o=9&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa