Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Poczet Prezesów 

Brak Foto

dr n. biol. Aneta Klimberg
prezes
od 2018

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologi oraz II° w dziedzinie zdrowia publicznego.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
prezes
2010-2018

X prezes PTH:

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Kazimierz Dragański
prezes
2004-2010

IX prezes PTH:

więcej 

Brak Foto

doc dr med. Cezary W. Korczak
prezes
1981-2004

VIII - PREZES PTH

więcej 

Brak Foto

prof. dr inż. Jan Just
prezes
1968-1981

VII - PREZES PTH
Jan Just urodził się 15 czerwca 1901 r. w Majkowie Średnim k. Piotrkowa Trybunalskiego. W 1923 r. ukończył gimnazjum im. Bolesława Chrobrego i w tym roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej (PW). Dyplom inż. chemika otrzymał w 1931 r. W latach 1937-38 -jako stypendysta Rockefellera studiował na Uniwersytecie Harwarda w USA i uzyskał w 1938 r. stopień (degree) mgr nauk w zakresie inżynierii sanitarnej (Master of Science In Sanitarny Engineering). Program studiów w USA obejmował wodociągi i kanalizacje, technologię wód i odpadów przemysłowych, technologię wody i ścieków miejskich, bakteriologię wody, metodykę badań wody i ścieków, biologię wody, epidemiologię i statystykę. Po studiach odbył podróż naukową w USA, Kanadzie, Anglii, Francji oraz Holandii. W 1948 r. uzyskał stopień dr nauk techn. na Wydziale Chemii PW. Tytuł prof. nadzwyczajnego otrzymał w 1954 r. w Akademii Medycznej w Warszawie, a tytuł prof. zw. w 1963 r. w Państwowym Zakładzie Higieny (PZH). Działalność naukową rozpoczął w PZH jeszcze w czasie studiów w 1927 r., gdzie pracował nieprzerwanie, także w okresie okupacji, do przejścia na emeryturę w 1971 r., początkowo w Dziale Wodnym pod kier. Prof. Aleksandra Szniolisa, następnie jako kierownik tego działu, a później od 1955 r. do 1971 r. kierował Zakładem Higieny Komunalnej i zastępował dyrektora PZH ds. higieny. W 1950 r. minister zdrowia powierzył Janowi Justowi zorganizowanie Katedry i Zakładu Higieny Osiedli w Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pracował do 1963 r. W latach 1954-55 był prof. na Wydziale Inżynierii Sanitarnej PW. Jan Just brał czynny udział w pracach komitetów PAN: Higieny i Org. Zdrowia, Higieny Otoczenia, Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Hydrobiologicznego, Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Był ekspertem Świat. Org. Zdrowia. Od 1968 r. przez trzy kadencje był prezesem POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO, do 1983 r. red. nacz. „Roczników PZH", przewodniczący Rady Naukowej PZH, wiceprzewodniczący Rady Nauk. Inst. Kształtowania Środowiska. Just należał do aktywnych działaczy PZITS, w 1956 r. został wybrany prezesem tej org., lecz względy zdrowotne uniemożliwiły mu pełnienie tych obowiązków przez całą kadencję. Przewodniczył Radzie Biura Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS. Przez wiele lat był red. działu techn. sanitarnej czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna". Przedmiotem działalności naukowej i dydaktycznej Jana Justa były specjalności: higiena komunalna, sanitarna ochrona wód, higiena środowiska, sanitarna ochrona powietrza atmosferycznego, sanitarna ochrona gleby, toksykologiczne zanieczyszczenia środowiska. Jan Just opublikował 150 prac naukowych, w tym skrypty i książki. Za pracę naukową, dydaktyczną i społeczną został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu (1981). W uznaniu osiągnięć naukowych otrzymał tytuł członka honorowego PZITS, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Gesel- Ischaft fur Allgemeine und Komunale Hygiene (Niemcy).

Zmarł 24 stycznia 1987 r. w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym (kwat. W-l-15).

powrót

1 of 3  index.php?id_menu_left=6&id_info=5&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=3&id_oddz=23&osoby_id_o=62&id_info_o=2&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=6&id_info=5&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=3&id_oddz=23&osoby_id_o=62&id_info_o=2&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa