Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Poczet Prezesów 

Brak Foto

dr n. biol. Aneta Klimberg
prezes
od 2018

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologi oraz II° w dziedzinie zdrowia publicznego.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
prezes
2010-2018

X prezes PTH:

więcej 

Brak Foto

dr n. med. Kazimierz Dragański
prezes
2004-2010

IX prezes PTH:

więcej 

Brak Foto

doc dr med. Cezary W. Korczak
prezes
1981-2004

VIII - PREZES PTH
Cezary Włodzimierz Korczak urodził 20 lutego 1925 r. w Warszawie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1945 r. rozpoczął studia wyższe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Warszawskiej Akademii Medycznej w Zakładzie Higieny Ogólnej. Uzyskawszy doktorat, wiatach siedemdziesiątych został kierownikiem Zakładu Higieny Środowiska, pełniąc jednocześnie w okresie 1971 - 1979 funkcję wicedyrektora Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej. Po 25 - latach pracy w AM przyjął proponowane mu stanowisko docenta i kierownika Zakładu Higieny Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie pracował do chwili przejścia na emeryturę w 1985 r. Ogłosił ponad 600 publikacji, w tym ok. 140 podręczników i monografii, głównie z zakresu oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego i higieny. Z Polskim Towarzystwem Higienicznym związał się od 1956 r. początkowo pełniąc funkcję sekretarza Oddziału Warszawskiego, a następnie przewodniczącego Oddziału. W 1960 r. wszedł w skład Zarządu Głównego, który powierzył mu stanowisko sekretarza.
W latach 1981 - 2004 pełnił funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

 

Zmarł 5 listopada 2006 r. w Warszawie. Pochowany na Starych Powązkach - kwatera 243 - rząd VI - grób 7/8.

powrót

Brak Foto

prof. dr inż. Jan Just
prezes
1968-1981

VII - PREZES PTH

więcej 

1 of 3  index.php?id_menu_left=6&id_info=5&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=3&id_oddz=23&osoby_id_o=63&id_info_o=8&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=6&id_info=5&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=3&id_oddz=23&osoby_id_o=63&id_info_o=8&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=3
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa