Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Statut 
 

 

 
ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren działalności
 i charakter prawny stowarzyszenia
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Higieniczne”, w dalszej części statutu zwane Towarzystwem.
 
§ 2
Teren działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 
§ 3
Siedzibą Zarządu Głównego jest m.st. Warszawa.
 
§ 4
Polskie Towarzystwo Higieniczne posiada osobowość prawną.
 
§ 5
Towarzystwo ma prawo zakładać oddziały terenowe w kraju i zagranicą Towarzystwo może używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Higieniczne”.
 
§ 6
Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowych o pokrewnych celach
działalności.
§ 7
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, udzielać zleceń lub zawierać umowy o dzieło również z członkami Towarzystwa.
 
123456of 6  index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=2 index.php?id_menu_left=62&id_info=4&str_glowna=2&id_typ_obslugi=3&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&o_firmaPage=6
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa