Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Prezesi Honorowi PTH 

Brak Foto

dr n. med. Kazimierz Dragański
Prezes Honorowy PTH
od 2019

IX prezes PTH:
20 grudnia 2004 na nadzwyczajnym zebraniu Zarzadu Głównego PTH zostaje wybrany wiceprezesem po przyjęciu wcześniejszej rezygnacji prof. Lecha Piekarskiego. Wobec nieobecności w Warszawie pozostałych dwóch wiceprezesów (dr. Wiesław Jaszczyński stale przebywał w Szczecinie oraz dr. Jan Sobótka przebywał za granicą), jednocześnie Urodził się 25 lutego 1944 r. w Warszawie. W 1961 r. ukończył Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. W tym czasie należał do klubu sportowego RKS Marymont, w którym uprawiał szermierkę (floret i szablę). 12 czerwca 1967 r. uzyskał dyplom Warszawskiej Akademii Medycznej i przez dwa kolejne lata odbywa staż podyplomowy w szpitalu nr 8 przy ul. Solec 93 w Warszawie. W latach 1969 - 1972 K. Dragański pracował na stanowisku asystenta na oddziale wewnętrznym tegoż szpitala. Jednocześnie podejmuje dodatkową pracę, jako lekarz Państwowych Torów Wyścigów Konnych w Warszawie.
Uzyskał Specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych kolejno w 1972 i 1975 r.
W latach 1972 - 1985 pracował na stanowisku asystenta a następnie starszego asystenta w V Klinice Chorób Wewnętrznych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1983 r. otrzymał tam stopień doktora nauk medycznych. Od 1985 r. podjął pracę w Przychodni Pracowniczej URM-u w Warszawie, a następnie w 1987 r. w ZOZie dla Szkół Wyższych przy ul. Mochnackiego w Warszawie. Od l października 1989 roku K. Dragański zajmował stanowisko adiunkta w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie (kształcenie studentów oraz kształcenie podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej.
W 1992 r. w okresie od lutego do czerwca, Kazimierz Dragański uczestniczył w szkoleniu European Healthcare Management Association w programie Trainig the Trainers Programme in Healthcare Management Develop-ment.
W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję koordynatora szkolenia lekarzy rodzinnych w trybie skróconym (tzw. „krótkiej ścieżki"). W latach 2003 - 2005 pełnił obowiązki członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W 1996 r. K. Dragański uczestniczył w Jubileuszu 50 - lecia Lekarzy Polskich i z Chicago (wystąpił z referatem o kształceniu lekarzy rodzinnych w Polsce).
W marcu 2002 roku został członkiem Prezydium Polskiego Towarzystwa Higienicznego a od grudnia 2004 roku, został pełniącym obowiązki prezesa.
W dniu 14 marca 2006 roku podczas Walnego Zgromadzenia dr n. med. Kazimierz Dragański został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Higienicznego na nową kadencję 2006-2010.
Kazimierz Dragański należy do Towarzystw Lekarskich: Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych (od 1996 roku pełni w nim funkcje skarbnika a następnie po powstaniu Federacji Towarzystw Medycznych będącej kontynuacją Zrzeszenia - wiceprezesa), Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Higieniczne. Ponadto od 1995 r. należy do Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. Kazimierz Dragański jest również członkiem redakcji: „Zdrowia Publicznego" (od 2005 r.), „Problemów Higieny i Epidemiologii" (od 2006 r.) oraz członkiem Rady Ekspertów czasopisma „Polityka Zdrowotna" (od 2005 r.)

powrót

Brak Foto

dr Wiesław Jaszczyński
Prezes Honorowy PTH
od 2006

Dr Wiesław Jaszczyński urodził się w Warszawie (1930r), gdzie jeszcze jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego został pracownikiem (1954r) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. warszawskiego. Po ukończeniu studiów medycznych podjął pracę lekarza w Szczecinie (1956r) jako Portowy Inspektor Sanitarny. Był też lekarzem okrętowym, a w kierowanej przez siebie przychodni stoczniowej założył i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych. Po przeszkoleniu w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, już jako lekarz specjalista II stopnia medycyny morskiej i tropikalnej, z licencją pilota i uprawnieniami tłumacza, wielokrotnie pracował w bazach agrolotniczych na obszarach Egiptu, Iranu i Sudanu. Wśród ciekawych epizodów jego ścieżki zawodowej znajduje się także funkcja lekarza ekipy, która przez wiele miesięcy w Egipcie kręciła znany film „W pustyni i w puszczy”. Zatrudniano go także jako naczelnego lekarza Międzynarodowego Portu Lotniczego w Trypolisie (Libia), by czuwał nad medycznym zabezpieczeniem islamskich pielgrzymek do Mekki.

więcej 

Brak Foto

prof. dr Tadeusz Januszko
Prezes Honorowy PTH
od 2003
więcej 

Brak Foto

prof. dr Tadeusz Górski
Prezes Honorowy PTH
od 2002
więcej 

Brak Foto

prof. dr Roman Lutyński
Prezes Honorowy PTH
2001
więcej 

1 of 2  index.php?id_menu_left=7&id_info=19&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=1&id_info_o=1&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=7&id_info=19&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=1&id_info_o=1&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa