Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2008-01-29 Problemy chorób penumokokowych Organizatorzy Konferencji: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, COLLEGIUM MEDICUM,KATEDRA I ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA GMINA ZIĘBICE POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI powrót

 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa