Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-09-01 Akcja i konkurs „FluManiak 2016” 

Gra na urządzenia mobilne o nazwie FluMania powstała w ramach społecznej akcji informacyjnej na rzecz profilaktyki grypy , jako narzędzie edukacji, które dzięki nowoczesnej i atrakcyjnej formule może efektywnej docierać z wartościowymi treściami do społeczeństwa.

Celem gry oraz akcji i konkursu FluManiak 2016 jest promocja profilaktyki grypy, a w szczególności ograniczanie negatywnych skutków grypy. Zadaniem graczy jest opanowanie epidemii grypy rozprzestrzeniającej się w mieście poprzez szczepienia pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych.

Stoi przed nimi szereg zadań logicznych oraz pytań merytorycznych, dzięki którym można zyskiwać bonusy – dodatkową broń w walce z grypą. Na każde pytanie użytkownik znajdzie poprawną odpowiedź, dzięki czemu w trakcie gry użytkownicy mogą uczyć się poprzez zabawę. Aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play oraz AppStore.

Akcja i konkurs są kierowane do szkół oraz placówek medycznych.

W odniesieniu do placówek medycznych:

Przedmiotem akcji jest przeprowadzenie wśród pacjentów kampanii informacyjnej poprzez umieszczenie na terenie placówki plakatów i ulotek z informacją o aplikacji mobilnej – FluMania oraz aktywne zachęcanie do jej pobrania i pogłębiania wiedzy o grypie.

Konkurs w ramach akcji obejmuje rywalizację związaną z liczbą pobrań aplikacji z unikalnym kodem nadanym konkretnemu podmiotowi. Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie powinny zarejestrować się w celu uzyskania unikalnego kodu. Przyznanie kodu wiąże się z personalizacją aplikacji (po wpisaniu kodu pojawi się powitanie w imieniu danego podmiotu).

Co Placówka Medyczna powinna zrobić, aby przystąpić do akcji i konkursu FluManiak 2016?

  1. Umieścić w placówce materiały promocyjne (ulotki, plakaty oraz krótki film na temat gry), które otrzyma od organizatorów lub partnerów programu.
  2. W okresie od 22.08.2016 do 9 grudnia 2016r. wysłać zgłoszenie na adres opzg@nadziejadlazdrowia.pl lub zgłosić zainteresowanie przedstawicielowi Sanofi Pasteur - partnera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w celu wygenerowania specjalnego kodu przypisanego do placówki, za pomocą którego zliczane będą pobrania aplikacji.
  3. Wpisać na plakacie kod przypisany do danej placówki.
  4. Poinformować pracowników placówki o akcji, zachęcić do promowania profilaktyki grypy poprzez zabawę i do korzystania z aplikacji z wykorzystaniem kodu przypisanego danej placówce.
  5. Przeprowadzić akcję informacyjną wśród pacjentów.
  6. Przygotować krótkie podsumowanie akcji informacyjnej w formie prezentacji (krótki opis działań + relacja zdjęciowa) i przesłać najpóźniej do 15.01.2017r.  na adres opzg@nadziejadlazdrowia.pl.

Placówki - uczestnicy Konkursu, w których zostanie odnotowana największa liczba pobrań aplikacji zostaną uznani za zwycięzców Konkursu. Szczegółowa lista przewidzianych nagród i wyróżnień oraz ich liczba zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.opzg.pl w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Nagrody i wyróżnienia wręczone będą uroczyście w czasie Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Meeting 2017 w kwietniu 2017r., o czym poinformują zwycięzców Organizatorzy.

W odniesieniu do szkół:

Przedmiotem akcji jest przeprowadzenie wśród uczniów kampanii informacyjnej poprzez umieszczenie na terenie szkoły plakatów i ulotek z informacją o aplikacji mobilnej – FluMania oraz aktywne zachęcanie do jej pobrania i pogłębiania wiedzy o grypie. 

Konkurs w ramach akcji obejmuje rywalizację związaną z liczbą pobrań aplikacji z unikalnym kodem nadanym konkretnemu podmiotowi. Szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie powinny zarejestrować się w celu uzyskania unikalnego kodu. Przyznanie kodu wiąże się z personalizacją aplikacji (po wpisaniu kodu pojawi się powitanie w imieniu danego podmiotu).

Aby przystąpić do akcji i konkursu należy:

  1. Wysłać zgłoszenie poprzez formularz załączony w mailu na adres opzg@nadziejadlazdrowia.pl w celu wygenerowania specjalnego kodu przypisanego do Państwa szkoły, za pomocą którego zliczane będą pobrania aplikacji. 
  2. Umieścić w szkole materiały promocyjne (ulotki, plakaty), które otrzymają Państwo od organizatorów po zgłoszeniu.
  3. Poinformować pracowników szkoły i uczniów o akcji oraz zachęcić do ściągnięcia aplikacji.
  4. Przygotować pracę plastyczną w dowolnej formie przedstawiającą możliwe drogi transmisji wirusa grypy.

Szkoły – uczestnicy Konkursu, w których zostanie odnotowana największa liczba pobrań aplikacji zostaną uznani za zwycięzców Konkursu. Szczegółowa lista przewidzianych nagród i wyróżnień oraz ich liczba zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.opzg.pl w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Nagrody i wyróżnienia wręczone będą uroczyście w czasie Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Meeting 2017 w kwietniu 2017r., o czym poinformują zwycięzców Organizatorzy.

Regulamin konkursu i akcji dostępny jest na www.opzg.pl

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa