Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-05-11 Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna" - Krosno 11-12.05.2017r 

    
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dyrektor naczelny
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
oraz
Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów
zapraszają na
IV konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Krosno, 11-12 maja 2017 roku

 

Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej
w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

Tematyka konferencji:

 • Prozdrowotne działanie żywności, przydatnej w profilaktyce nowotworów
 • Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki w onkologii
 • Żywność nowa  w profilaktyce onkologicznej
 • Suplementy diety w onkologii
 • Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki dla pacjentów onkologicznych
 • Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe stosowane oficjalnie i nieoficjalnie w leczeniu i zapobieganiu nowotworów
 • Fitoterapia onkologiczna
 • Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków – znaczenie w prewencji pierwotnej nowotworów

Organizatorzy przewidują:

 • Referaty plenarne
 • Sesje referatowe w sekcjach tematycznych
 • Sesje posterowe
 • Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)
Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu; dyrektor Centrum Chorób Piersi przy DCO we Wrocławiu; pełnomocnik Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu ds. nauki i ds. wdrażania standardów „Breast Unit”, współpracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Onkologiczne Badania Przesiewowe).

Członkowie:
Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
Prof. dr hab. n. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Marek Bębenek (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej I, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel (Prorektor ds. Dydaktyki UM im. Piastów Śląskich, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz (Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marycz, (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. inż. Maria Ruda (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Produkcji i bezpieczeństwa żywności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny, (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek, (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. o. zdr. Danuta Zarzycka (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; kierownik katedry i zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr n. leśn. Izabela Betlej (Kierownik Zakładu Towaroznawstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Józef Forgacz (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Produkcji i bezpieczeństwa żywności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (Kierownik Zakładu Produkcji i bezpieczeństwa żywności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

O. dr Marcelin  Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych  Franciszkanów w  Katowicach-Panewnikach)

Dr n. med. Renata Rabiasz (Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. biol. Dominik Wróbel (Prorektor ds. Studiów, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański
dr n. leśn. Izabela Betlej
dr inż. Janusz Kilar
dr inż. Magdalena Kilar
dr inż. Barbara Krochmal-Marczak
dr inż. n. tech. Anna Pietrasz
dr n. med. Renata Rabiasz
dr n. biol. Dominik Wróbel
mgr inż. Halina Beń
mgr Lucyna Pojnar
mgr Katarzyna Studnicka
mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:
mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 30.04.2017 r.
Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna na stronie: http://ptzif.pl lub http://pwsz.krosno.pl
Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnictwa można też wysłać na adres e-mail Komitetu Organizacyjnego Konferencji: zielarstwo2017@pwsz.krosno.pl
Streszczenia należy przysyłać do 08.04. 2017 r.
Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 31 maja 2017 r.
Termin wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2017 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.
Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne.
Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.
Wymagania edytorskie dostępne są na stronie: http://ptzif.pl lub http://pwsz.krosno.pl

Opłaty

 • Uczestnicy regularni: 400 zł
 • Studenci i doktoranci: 250 zł
 • Członkowie PTZiF: 300 zł
 • Reklama w wydawnictwie  (B5) 2000 zł
 • Reklama w wydawnictwie (B6) 1000 zł
 • Reklama stojąca za stołem plenarnym 2000 zł
 • Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych
 • materiały konferencyjne
 • wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
 • bar kawowy, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.
I O/Krosno
39 1240 2311 1111 0010 5453 8749
z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy
lub
„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25
fax 13-43-755-81
e-mail: zielarstwo2017@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Rynek 1
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-80. 13-43-755-25
fax 13-43-755-81
e-mail: zielarstwo2017@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa