Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-06-20 Patronat Honorowy PTH - Konferencja PIRB - „MEDICAL DAY” w Warszawie 

Polskie Towarzystwo Higieniczne objęło Patronatem Honorowym konferencję „MEDICAL DAY” organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Warszawie

Tematyka Konferencji obejmuje:

 • Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
 • Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
 • Dokumentację medyczną:
  • elektroniczna dokumentacja medyczna,
  • podpis elektroniczny,
  • archiwizacja dokumentacji,
  • ochrona osobowych danych medycznych,
  • uwarunkowania prawne i proceduralne
 • Telemedycynę jako innowacyjną formę świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
 • Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem: kioski internetowe, portale internetowe
 • Outsourcing usług w ochronie zdrowia
 • Zastosowanie druku 3D w medycynie
 • Zarządzanie finansami:
  • finansowanie wyrobów medycznych
  • pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje, leasing, kredyt, pożyczka
  • konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
  • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia
 • Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Organizator zaprasza do udziału przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia: Dyrektorów administracyjnych, Kierowników Działów Finansowych i Księgowych, Kierowników Działów IT, Kierowników Działów Zamówień, Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, Przedstawicieli administracji samorządowej.
Udział w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja na stronie Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu.
Link do rejestracji : http://multiexpo.pl/medical-day/rejestracja

 

Osoby do kontaktu w sprawach zgłoszeń na konferencję:
Dorota Iwanicka
mobile: +48 691 571 598
e-mail:dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa
NIP 9522131355 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa