Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-07-27 Zmarł dr Wiesław Jaszczyński 

W dniu 27 lipca zmarł Dr Wiesław Jaszczyński  - lekarz, specjalista epidemiologii i higieny ogólnej oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Lekarz portowy, okrętowy, pilot i wykładowca Zakładu Higieny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dwukrotnie powoływany jako Główny Inspektor Sanitarny, w randze wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele w Józefowie (ul. 3 Maja) o godz. 13.00 dnia 7 sierpnia, a pogrzeb na cmentarzu w Józefowie.

Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa