Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-11-17 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia – 17-18 listopada 2017 r. 

Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zapraszają na konferencję: “Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku.

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w konferencji proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 25 października 2017 r. na adres mailowy: a.jakubowska@kwspz.pl

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

PROGRAM KONFERENCJI

KARTA ZGŁOSZENIA

WZÓR STRESZCZENIA

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa