Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-11-01 Święto Zmarłych - pamięci Prezesów PTH 

 W dniu Święta Zmarłych odwiedziliśmy groby Prezesów Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego. 

 

PROF. DR MED. JULIAN KOSIŃSKI
(1833-1914)
I Prezes Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

 

DR N. MED. JÓZEF POLAK
(1857-1928)
II Prezes Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

 

DR N. MED. WITOSŁAW DĄBROWSKI
(1863-1930)
III Prezes Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

 

GEN INŻ. EUGENIUSZ KĄTKOWSKI
(1860-1943)
IV Prezes Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

 

DR N. MED. EUGENIUSZ PIESTRZYŃSKI
(1887-1962)
V Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

 

PROF. DR MED. MARCIN KACPRZAK
(1888-1968)
VI Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

 

PROF. DR INŻ. JAN JUST
(1901-1987)
VII Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

 

DOC DR MED. CEZARY W. KORCZAK
(1925-2006)
VIII Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

  

Więcej informacji o Prezesach PTH – patrz zakładka Poczet Prezesów

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa