Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-05-18 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia (18-19 maja 2018 r.) 

 

W  dniach 18-19 maja 2018 r. organizowana jest Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

Konferencja obejmie  następujące części:

  • wykłady – w wykonaniu Osób o uznanym autorytecie w prezentowanej przez siebie problematyce,
  • sesje tematyczne – dające możliwość prezentacji własnych  osiągnięć przez uczestników Konferencji,
  • komputerowe warsztaty żywieniowe.

Zaproszenie kierowane jest do  wszystkich Osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę oraz wdrożyć zasady prawidłowych zachowań prozdrowotnych (w szczególności żywieniowych) do codziennej dbałości o zdrowie, w wymiarze fizycznym i psychicznym. W szczególności zapraszamy Słuchaczy studiów podyplomowych z  Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM i Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, a także  studentów kierunku Dietetyka oraz wydziałów pokrewnych.

Konferencja jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje o Konferencji zamieszczone są na stronie: http://www.mckp.uj.edu.pl/konferencje/ oraz  https://www.kwspz.pl/category/konferencje/

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. Emilia Kolarzyk

 

 

Załączniki:

Konferencja ZHiD 2018 - Karta zgłoszenia

Konferencja ZHiD 2018 - ABSTRACT

Konferencja ZHiD 2018 - Program konferencji

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa