Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-06-14 konferencja PIRB: "Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - Warszawa 

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitali i przychodni jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu. Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Już 14 czerwca w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji "Systemy dla szpitali i placówek medycznych".

Wykłady poprowadzą:
- mec. Marcel Góra - Radca prawny, Kancelaria APLaw
"RODO w służbie zdrowia"
(Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status.)

- Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP

"W kierunku e-zdrowia – perspektywa regulacyjna"
(Ostatnie zmiany prawne związane z e-receptą oraz procedowany obecnie projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta stanowią kolejny krok w kierunki implementacji e-zdrowia do systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Cyfryzacja sprawia, że coraz większe ilości danych pacjentów będą przetwarzane w formie elektronicznej. Tymczasem od 25 maja 2018 r. obowiązuje już RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wprowadziło nowy standard ochrony danych osobowych. Aby ułatwić spełnienie nowych obowiązków, na ukończeniu są już prace nad kodeksem branżowym dla ochrony zdrowia, którego stosowanie może pomóc w zapewnieniu zgodności z nowymi regulacjami.)

- dr n. med. Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

"Komunikacja jako klucz do budowania marki szpitala"
(Komunikacja w obszarze promocji zachowań prozdrowotnych na przykładzie Instytutu Matki i Dziecka - komunikacja B2B, B2C, Public Relations; narzędzia komunikacji: media społecznościowe, kampanie społeczne, publikacje, eventy, akcje outdoorowe.)

- dr n. biol. Aneta Klimberg - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego i prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski  - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

"Pisana ręcznie dokumentacja lekarska powodem poważnych utrudnień w opracowywaniu opinii sądowo-lekarskich"

- Zofia Skrzypczak - Ekonomistka, Kierownik Zakładu Gospodarki Rynkowej, Uniwersytet Warszawski
"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce na tle innych krajów europejskich"
(Celem prezentacji będzie przedstawienie skali wydatków na ochronę zdrowia w krajach europejskich, relacji wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) i udziału finansowania publicznego w wydatkach na opiekę zdrowotną. Są to podstawowe mierniki, wykorzystywane do porównań międzynarodowych systemów opieki medycznej – publikowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Na w/w tle przedstawiona zostanie sytuacja Polski w ostatnich kilku latach.)

- Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, ekspertka Konferederacji Lewiatan

"Zmiany w funkcjonowaniu placówek medycznych"
(Celem prelekcji będzie omówienie projektów aktów prawnych, które wpłynęły na prowadzenie działalności przez placówki medyczne.)

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe jako wsparcie bezpiecznej farmakoterapii"

- Czesław Orda - Business Development Manager, DOCU-PARTNER Sp. z o.o.
"Jak za pomocą xpressScan skanować dokumentację medyczną pacjentów z urządzeń Epson pod systemy medyczne klientów. A także jak dzięki DocuProfessional zarządzać drukiem w placówkach medycznych."
 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

    Dyrektorów administracyjnych,
    Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
    Kierowników Działów IT,
    Kierowników Działów Zamówień,
    Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
    Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
    Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

REJESTRACJA - KLIKNIJ TU

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa