Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2008-10-28 Zmarł dr n. med. Wacław Wojak 

 

Zmarł  dr n. med. Wacław Wojak (1922-2008) - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTH
Dzień 27 października 2008 roku pozostanie na zawsze w Polskim Towarzystwie Higienicznym,  dniem smutku po stracie jednego z naszych zasłużonych Członków Towarzystwa, a przede wszystkim przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Członka Zarządu Oddziału Warszawskiego PTH dr n. med. Wacława Wojaka.
Dr n.med.Wacław Wojak z ruchem higienicznym związany był praktycznie przez całe swoje życie jako lekarz, a zarazem popularyzator wiedzy na temat szeroko pojętej higieny i medycyny zapobiegawczej, a w szczególności higieny szkolnej. Służył również radą lekarską jako ekspert na łamach popularnych czasopism.
Dr n. med. Wacław Wojak swoją działalność w Polskim Towarzystwie Higienicznym szczególnie uaktywnił,   w pamiętnym dla Towarzystwa 2004 roku. Postawa jaką wówczas prezentował stawiała Go w grupie tych, którzy chcieli pracować dla dobra Towarzystwa w myśl hasła „Pro publico bono”. Jego zaangażowanie zostało docenione na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w marcu 2006 roku, kiedy to już mimo sędziwego wieku, zostało Mu powierzone kierowanie Główną Komisją Rewizyjną  PTH na kadencję 2006-2010.
powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa