Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-09-24 Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Opolu 

W dniu 24.09.2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, zorganizowana przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Opolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Panią Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego. W trakcie spotkania Pani dr Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, przedstawiła zaproszonym gościom rys historyczny Służb Sanitarnych, a prof. Krzysztof Simon przybliżył współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, które zostały wręczone przez Pana Ministra Grzegorza Hudzika – Zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Panią Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego. Prezes PTH Aneta Klimberg i Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Minister Grzegorz Hudzik wręczyli również odznaczenia przyznane przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

 

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa