Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-10-17 Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych oraz 65-lecia działalności Inspekcji Sanitarnej - Radom 

100 lat Służb Sanitarnych w Polsce to historia ludzi w nich pracujących. Rola Służb Sanitarnych, a później Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kształtowaniu zdrowia publicznego była kreowana przez wiele pokoleń. Na przestrzeni wieku dokonano wiele zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Dzięki wspaniałym ludziom, którzy swoją pracą i wiedzą służyli i poświęcali się dla dobra innych oraz nauce o zdrowiu człowieka mamy ogromny postęp w medycynie. Wiele jest instytucji, samorządów które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym też Państwowa Inspekcja Sanitarna. W Polsce ok. 17 tys. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z wielkim zaangażowaniem wykonuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239). Jest to praca pełna poświęcenia i oddania wspólnej ważnej sprawie.

Realizując zadania m.in. z zakresu oświaty i promocji zdrowia, w dniu 17 września 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym oraz Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Ziemi Radomskiej, z okazji 100 - lecia Służb Sanitarnych oraz 65 - lecia działalności Inspekcji Sanitarnej zorganizowali konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne - profilaktyka i standardy postępowania”, która odbyła się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30.

W czasie uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością znamienici Goście:

 • Pan Paweł Abramczyk - Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • Pan Jarosław Chmielewski – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 • Pani Aneta Klimberg – Prezes i Pan Prof. Jerzy T. Marcinkowski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego,
 • Pan Krzysztof Skórczewski - Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Pani Anna Tymoczko – Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii,
 • Pani Anna Tarnowska – Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej,
 • Pani Joanna Narożniak – Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
 • Pani Agata Wolska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie,
 • Pan Roman Frąk - Wicestarosta Radomski,
 • Pan Marek Sot – Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Pan podinsp. Marcin Mąkosa - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
 • Pan Jerzy Reymond – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stomatologów Oddziału w Radomiu;
 • Pan Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski,
 • Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni woj. mazowieckiego, dyrektorzy, przedstawiciele szpitali radomskich i powiatu radomskiego oraz całej ziemi radomskiej a także osoby zainteresowane tematyką zapobiegania zakażeniom: lekarze med., lek. stomatolodzy, asystenci med., pielęgniarki, ratownicy, reprezentanci gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, odnowy biologicznej oraz pracownicy inspekcji sanitarnej.

Oceniając problematykę zagrożeń w szerokim zakresie zdrowia publicznego i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne całego społeczeństwa uznaliśmy za stosowne podjęcie się tego przedsięwzięcia.

Honorowy Patronat nad konferencją objęli:

 • Pan Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny,
 • Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki oraz
 • Pan Krzysztof Skórczewski – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

a Patronat Medialny:

 • Radio Plus Radom,
 • Radio Rekord,
 • Co Za Dzień,
 • Gość Niedzielny,
 • ZEBRRA TV,
 • Echo Dnia Radom.

Na początku uroczystości Pan Paweł Abramczyk - Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego odczytał list Głównego Inspektora Sanitarnego - Pana Jarosława Pinkasa nawiązujący do historii 100 - lecia Służb Sanitarnych, z podziękowaniami dla Pani Lucyny Wiśniewskiej – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu za zaproszenie na tę uroczystość oraz z wyrazami szacunku, uznania dla byłych i obecnych Pracowników PSSE . Następnie głos zabrał Pan Jarosław Chmielewski - Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie również odnosząc się do obchodów jubileuszu Służb Sanitarnych. Podziękowania za udział i włożoną pracę w inspekcji sanitarnej skierował dla Pani Dyrektor oraz Pracowników Inspekcji Sanitarnej. Zakażenia to problem zdrowia publicznego w kraju i na świecie. Na ryzyko zakażenia w gabinetach zabiegowych: medycznych jak i niemedycznych jesteśmy narażeni wszyscy świadczeniobiorcy/usługobiorcy oraz pracownicy mający bezpośredni kontakt z pacjentem w placówce medycznej czy klientem w gabinetach usług upiększających. W związku z tym, że pacjent/klient może być nosicielem drobnoustrojów chorobotwórczych, każdego pacjenta/klienta należy traktowa jako potencjalne źródło zakażenia. Aby zapobiec przenoszeniu zakażeń podczas wykonywania zabiegów medycznych/usług upiększających należy przestrzegać procedur higienicznych: mycia i dezynfekcji rąk, dekontaminacji narzędzi (dezynfekcji, mycia, suszenia, pakowania, prawidłowego ułożenia pakietów w autoklawie, monitorowania procesu sterylizacji), prawidłowego przechowywania narzędzi, dezynfekcji powierzchni, postępowania z odpadami medycznymi oraz prawidłowego postępowania z bielizną. Bezpieczne narzędzia medyczne, kosmetyczne wielorazowego użytku, stosowane podczas zabiegów naruszających ciągłość skóry lub błony śluzowej to narzędzia sterylne. Bezpieczne narzędzia kosmetyczne, medyczne jednorazowego użytku to narzędzia użyte jeden raz dla jednego klienta/pacjenta. Konferencja była poświęcona profilaktyce zakażeń. Podczas konferencji eksperci zwrócili uwagę na zagrożenia nimi wywołane oraz możliwości profilaktyki. Były omówione także zagadnienia prawne, wytyczne, procedury nt. dekontaminacji narzędzi w gabinetach podmiotów leczniczych i udzielania usług upiększających.

Tematy konferencji i wykładowcy:

 • „Zakażenia szpitalne – sytuacja epidemiologiczna” – dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie;
 • „Zachęta do dyskusji w sprawie zastrzeżeń do przebiegu leczenia i podjętych procedur epidemiologicznych przez personel medyczny – Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski, dr n. biol. Aneta Klimberg Polskie Towarzystwo Higieniczne – Zarząd Główny, Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Higieny i Epidemiologii;
 • „Sterylizacja jako ważny element zapobiegania zakażeniom” - mgr Anna Tymoczko, Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie;
 • „Omówienie projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej – dr n. med. Agata Wolska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.

Podczas konferencji było widać duże zainteresowanie tymi zagadnieniami. Ogółem uczestniczyło w konferencji ok. 250 osób.

Mamy nadzieję, że wzbogacenie wiedzy nt. profilaktyki i standardów postępowania, w przyszłości przyczyni się do bezpieczeństwa pacjentów, klientów i personelu udzielających świadczeń zdrowotnych oraz usług upiększających.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa