Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2009-03-24 Doroczne Zebranie Zarządu Głównego PTH 

W siedzibie Towarzystwa odbyło się doroczne zebranie Zarządu Głównego PTH. Zebranych przywitał Prezes dr n. med. Kazimierz Dragański, podkreślając że powierzoną mu funkcję w roku 2006 sprawuje z widocznymi efektami. Zaapelował do zebranych o atmosferę wzajemnego poszanowania i życzliwości w myśl hasła Medicus Medici Amicus Est i życzył sprawnego przebiegu obrad.

Obradom przewodniczył wiceprezes PTH prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski, a sekretarzem zebrania była dr inż. Irena Kosińska.
 
W zebraniu uczestniczyło 28 osób w tym osiemnastu członków Zarządu Głównego. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków wysłuchano sprawozdań Sekretarza PTH i Skarbnika PTH , oraz protokołu pokontrolnego  Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
Po przeprowadzonej dyskusji, w głosowaniach jawnych,  przyjęto sprawozdanie Sekretarza oraz Skarbnika PTH.
 
Przedstawiony został preliminarz wydatków na 2009 rok.
 
W dalszej części zebrania realizowano kolejne punkty przyjętego porządku obrad. Omówiono sprawy wydawnicze, przygotowywane uroczystości rocznicowe i planowane konferencje oraz wyjazd naukowo-szkoleniowy do Drezna.
 
Gość Zebrania dr n. med. Andrzej Koczyński przybliżył uczestnikom aktualną sytuację Funduszu im. Wandy i Marcina Kacprzaków.
 
Zebranie zakończyło się odczytaniem przez prof. dr hab. med. Emilię Kolarzyk przyjętych w jego trakcie  Uchwał i Wniosków.
powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa