Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2011-09-28 Konferencja pt. "Aktualne zagrożenia zdrowotne" - 

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa p.t.: „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Rozpoczęcie o godzinie 11:00.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Zdrowia Pani Ewy Kopacz oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Pana dr n. med. Przemysława Bilińskiego.

Współorganizatorami konferencji są:

 • Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Polskie Centrum Promocji Miedzi

Wykładowcami na konferencji będą:

 • dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny; temat wykładu: „Zakażenia szpitalne wyzwaniem dla Inspekcji Sanitarnej”
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski – Dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Konsultant w zakresie zakażeń szpitalnych; temat wykładu: "„Szpitalne patogeny alarmowe – aktualna sytuacja”
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny; temat wykładu: „Czy choroby zakaźne przestały być zagrożeniem dla zdrowia?”
 • prof. dr hab. Waldemar Halota – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy; temat wykładu: „Wirusowe zapalenie wątroby typu C – niedoceniane zagrożenie”
 • dr inż. Bożenna Toczyłowska – Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie; temat wykładu: „Zwalczanie i zapobieganie skażeniom pałeczkami legionella w instalacjach wodnych w eksploatowanych budynkach”
 • mgr inż. Piotr Jurasz - Dyrektor Programowy Polskiego Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu; temat wykładu: „Przeciwdrobnoustrojowe stopy miedzi w profilaktyce zakażeń szpitalnych”

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Emilia Kolarzyk – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

 • mgr Hanna Wolska – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • dr Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn - Z-ca Skarbnika i Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko - Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • mgr Jakub Żbikowski – Dyrektor Administracyjno – Ekonomiczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Joanna Szafrańska – Sekretarka Biura Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 22 826 63 20 w dni powszednie w godzinach 10.00-18.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pth.pl

Przypominamy, że udział w Konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat z 4 punktami edukacyjnymi.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji droga mailową na adres biuro@pth.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 826 63 20 lub (22) 826 82 36.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

Tytuł (stopień) naukowy, Imię i nazwisko, e-mail, Miejsce pracy / studiów.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa