Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-11-26 Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat HIV/AIDS 

W dniu 26 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa na temat HIV/AIDS.


Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, która podkreśliła, że organizowanie konferencji poruszających temat HIV/AIDS stało się już tradycją. Pierwsza z nich, pod hasłem „Czas działać” odbyła się w 1993 r. a więc 20 lat temu, a zaproszonymi gośćmi były takie znakomitości jak: prof. dr hab. Zbigniew Lew - Starowicz, ks. Arkadiusz Nowak, prof. dr hab. Marian Filar, a przede wszystkim twórca Monaru, zasłużony w działaniach na rzecz przeciwdziałania narkomanii i pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS – Ś.p. Marek Kotański.
W dalszej części spotkania   informację n.t. sytuacji epidemiologicznej w zakresie HIV/AIDS w województwie kujawsko – pomorski przedstawiła mgr Ewa Domańska z Wojewódzkiej Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Następnie wykład „HIV/AIDS – problem wciąż aktualny” – wygłosiła dr Barbara Daniluk – Kula – Za-ca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, a mgr Andrzej Olczyk – Koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem” w Toruniu zaprezentował temat „HIV/AIDS – wszystko, co może się przydać”.
Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla zdrowia. Przybyło ok. 200 uczestników – głównie młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i powiatu toruńskiego, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego i pracowników służby zdrowia.

Uczestnicy konferencji mogli podziwiać wystawę: „115-lecie Polskiego Towarzystwa Higienicznego” przygotowaną przez Pana Jakuba Żbikowskiego z Sekcji Historycznej przy Zarządzie Głównym PTH.

Przejdż do galerii

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa