Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2014-10-06 II Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 6-8.10.2014 r. w Hucisku 

                

W dniach 6 - 7 - 8 października 2014 roku w Hucisku na Jurze Krakowsko–Częstochowskiej odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski.

Konferencja została objęta patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, patronatem naukowym JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz patronatem medialnym kwartalnika Hygeia public health pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowskiego.

W konferencji uczestniczyło 120 osób m.in. przedstawiciele służb sanitarnych z Polski i Czech, kadra naukowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz inni przedstawiciele środowisk medycznych.

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
 • Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
 • Dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał
 • Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz
 • Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik

Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych: Środowiskowe uwarunkowania zdrowia, Bądź aktywny! Trzymaj Formę! Działajmy razem!, Choroby wektorowe.

 

Sesja I 

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

Prowadzenie sesji: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 1. Rola Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w kształceniu kadr Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 2. Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego w ograniczaniu nierówności w zdrowiu dzieci i dorosłych mieszkańców - Grzegorz Hudzik - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 3. Badania wzorów żywienia realizowanych w śląskich placówkach oświatowych - Program Żywienie na wagę zdrowia dr n. med. Beata Całyniuk - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. Dieta i sposób odżywiania jako istotny, modyfikowalny czynnik ryzyka zdrowia - mgr Bożena Michalik - WSSE w Katowicach
 5. Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę z uwzględnieniem istotnych czynników ryzyka zdrowotnego -  mgr Bogdan Czapla - WSSE w Katowicach
 6. Innowacyjny system monitoringu wody - dr Andrzej Woźnica, mgr Mariusz Piasecki - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Nowotwory jako konsekwencja uwarunkowań środowiska - dr n. med. Piotr Wojcieszek - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
 8. Wstępne wyniki badania ankietowego nt. profilaktyka chorób nowotworowychw Polsce - lek. med. Maksymilian Gajda - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Oddział Onkologii Klinicznej

 

Sesja II

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia

Prowadzenie sesji: dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 1. Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - Grzegorz Kamienowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 2. Stan środowiska w województwie śląskim na tle danych dotyczących obszaru Polski - Anna Wrześniak - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 3. Zdrowie i powietrze w Województwie Morawskośląskim - MUdr Helena Šebáková Morawskośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 4. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi placów  zabaw istotnym czynnikiem ryzyka zdrowotnego dzieci i młodzieży - dr n. biol. Grzegorz Dziubanek - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

Sesja III

Bądź aktywny! Trzymaj Formę! Działajmy razem!

Prowadzenie sesji: dr n. med. Mirosława Malara

Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

 Panel wykładów ph :

ZDROWIE, URODA, PIEKNO

TAK DLA JAKOŚCI

NIE DLA BYLEJAKOŚCI 

 1. Działania profilaktyczne i promocyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego prowadzone w oparciu o dane epidemiologiczne  i wyniki kontroli – mgr Beata Kempa - WSSE w Katowicach
 2. Profilaktyka zakażeń nie tylko w placówkach leczniczych - mgr Renata  Cieślik-Tarkota - WSSE w Katowicach
 3. Tabula rasa dla higieny w gabinetach kosmetycznych - dr Michał Zabłocki
 4. Procedury postępowania w zakresie higieny w gabinetach podologiczno -  kosmetycznych mgr Justyna Kapuściok
 1. Nużeńce problem nieznany - dr n. med. Ewa Pierzchała - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 2. Znaczenie dezynfekcji powierzchni w kontroli zakażeń – dr Grzegorz Ziółkowski
 3. Novaerus - air sterilisation of XXI-st century - Kieran J. McBrien - Regional Channel Manager, EMEAA, Tomasz Pragłowski - Inovpol
 4. Postępy w leczeniu HCV - dr n. med. Ewa Janczewska
 5. HCV po sąsiedzku - MUdr Irena Martinkov? Krajsk? Hygienick? Stanice Moravskoslezskeho kraje

 

Sesja IV

Choroby wektorowe

Prowadzenie sesji: dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 1. Akarologia sądowa. Znaczenie roztoczy kurzu domowego - Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 2. Dane epidemiologiczne dot. boreliozy i KZM na terenie województwa śląskiego - mgr Dorota Wodzisławska-Czapla - WSSE w Katowicach
 3. Częstość występowania przeciwciał przeciwko borelia wśród mieszkańców Jaworzna w stosunku do liczby zarejestrowanych przypadków boreliozy - mgr Barbara Koleżyńska - SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
 4. Babeszjoza ludzka - dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

Konferencji towarzyszyła wystawa plakatowa w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa