Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-02-23 Wspomnienie pośmiertne 


Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon (1929-2015)

W dniu 18.01.2015 r. zmarł płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon, wieloletni nauczyciel akademicki wielu Polskich Uczelni i wychowawca kilku pokoleń młodych lekarzy i naukowców.
Profesor urodził się 18.02.1929 r. w Kołomyi. W latach 1949-1957 pracował w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie w 1953 r. ukończył studia lekarskie. W 1960 r. uzyskał stopień doktora medycyny, a siedem lat później doktora habilitowanego.
Po ukończeniu studiów został wcielony do wojska i w służbie tej pozostał aż do 1980 r. W 1957 r. rozpoczął pracę w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej jako kierownik Pracowni Fizjologii Ogólnej, a w dwa lata później uzyskał drugi stopień specjalizacji z medycyny lotniczej.
Od 1966 r. pracował w Komisji Biologii i Medycyny Kosmicznej w Komitecie ds. Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, a od czerwca 1967 r. do czerwca 1970 r. był Komendantem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
Od 1970 r. przez kolejne 10 lat pracował w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii jako kierownik Zakładu Fizjologii Pracy.


W 1973 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1983 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po przejściu w 1980 r. na emeryturę wojskową pracował na różnych stanowiskach w Uniwersytecie Śląskim – w latach 1982-1984 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jednocześnie pracował na stanowisku dyrektora Instytutu Sportu w Warszawie.
W następnych latach obejmował najwyższe stanowiska w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim, Katedrze Higieny i Ekologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz w Katedrze Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1996-2005 pracował jako profesor w Zakładzie Fizjologii Wysiłku i Higieny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Do ostatnich lat życia pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, gdzie z niegasnącym zaangażowaniem nauczał i inspirował młodsze pokolenie do zdobywania wiedzy i uczestniczenia w badaniach naukowych.
Brał udział w pracach wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, a także w cywilnych i wojskowych zespołach zajmujących się problemami medycyny pracy, medycyny sportu i ochrony środowiska.
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień cywilnych i wojskowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Profesor Zbigniew Jethon był wybitnym człowiekiem, wzorem naukowca i wychowawcy. Realizował wiele kierunków badań naukowych, głównie w zakresie fizjologii, toksykologii, higieny pracy i ergonomii, a także medycyny sportowej, medycyny lotniczej, kosmicznej i wojskowej. Był niesamowicie twórczy – opublikował ponad 550 prac oryginalnych, studiów, monografii i podręczników. Ponadto promował ponad 50 prac doktorskich i habilitacyjnych.
Był profesorem bardzo wymagającym, ale zawsze najwięcej wymagał od siebie. Posiadał wysoką kulturę osobistą, ogromną życzliwość dla ludzi i nieprzebrane pokłady cierpliwości. Był świetnym wykładowcą, wpajającym studentom zamiłowanie do nauki i pracy. Szerokie grono lekarzy i naukowców wiele mu zawdzięcza, albowiem ukształtował ich na wartościowych ludzi. Całe życie poświęcił nauce i do końca swoich dni wykładał na uczelniach.
Był także wieloletnim członkiem Rady Redakcyjnej czasopism naukowych Polskiego Towarzystwa Higienicznego: „Problemy Higieny i Epidemiologii” i „Hygeia Public Health” oraz zasłużonym recenzentem w tychże czasopismach, dbającym o wysoki poziom naukowy prac.
Rodzina i Przyjaciele wspominają go jako wielkiego uczonego i humanistę, a jednocześnie skromnego człowieka o dobrym sercu i pięknej duszy. Profesor zawsze służył nam dobrą radą i w każdej sytuacji można było liczyć na Jego pomoc i ogromną wiedzę, nie tylko naukową czy dydaktyczną, ale przede wszystkim życiową; w każdej sytuacji można było na Niego liczyć.
Szanowny i Kochany Panie Profesorze grono Twoich znajomych, Przyjaciół oraz Twoich Bliskich, żegna Cię w zadumie patrząc w smutku i żałobie na miejsce Twojego wiecznego spoczynku.
Profesor został pochowany w dniu 23.01.2015 r. na cmentarzu we Wrocławiu z honorami wojskowymi; odprowadzony ze sztandarem na wieczną wartę przez kompanię honorową Wrocławskiego Garnizonu Wojska Polskiego.
ŻEGNAJ NAM DROGI PROFESORZE – CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI


Twoi Wierni Przyjaciele i Znajomi
prof. dr hab. Emilia Kolarzyk, prof. dr hab. Andrzej Buczyński
 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa