Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-04-09 Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Busku-Zdroju 

9 kwietnia 2015 r. w sali kinowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju w ramach XIII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby zostało zorganizowane Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Światowy Dzień Zdrowia przypada na 7 kwietnia, jest to rocznica powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zajmuje się ona m. in. działaniem na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalaniem norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności, powstała w roku 1948. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W tym roku tematem przewodnim jest "Bezpieczeństwo żywności", a hasło tegorocznych obchodów brzmi: "Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym".

Otwarcia Forum i przywitania uczestników, w imieniu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju, dokonał Starosta Buski Jerzy Kolarz:

"...Serdecznie witam młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój z opiekunami, witam nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół. Po raz pierwszy zostaliście zaproszeni na Forum Zdrowia i mam nadzieję, że to stanie się już tradycją".

We wstępie Starosta zaznaczył, że niezmiennymi współorganizatorami działań prozdrowotnych od 2003 roku są: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego - główny inicjator tego przedsięwzięcia, Zarząd „Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.” oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. Starosta podziękował również wiernym Patronom Festiwalu Zdrowia, którymi są: Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Życząc uczestnikom pożytecznie spędzonego czasu, dalsze prowadzenie konferencji Starosta Buski Jerzy Kolarz powierzył Pani Irenie Sobieraj, która jest Przewodniczącą Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Ekspertem PaT w Powiecie Buskim.

Pani Irena Sobieraj przybliżyła zebranym program tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia i zaznaczyła, iż w tym roku po raz pierwszy została zorganizowana konferencja dla dwóch grup młodzieży, na pierwszą część zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a na drugą część Forum Zdrowia zaproszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prowadząca konferencję poinformowała zebranych o tym, iż "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A., współorganizator Forum Zdrowia zaopatrzył uczestników w wodę mineralną "Buskowianka", a "Buski" Sanepid zorganizował jabłka.

Pierwszy referat na temat "Jestem tym, co jem" przedstawiła Pani Jadwiga Zapała Specjalista ds. promocji zdrowia, Dział Promocji i Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Po tym wystąpieniu nastąpiła chwila refleksji, jaką był występ uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, którzy już tradycyjnie zaprezentowali znane utwory muzyczne w swoim wykonaniu. Kontynuacją części artystycznej był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach, którzy zaprezentowali przedstawienie pt. "Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć". W tym miejscu należy wyrazić uznanie dla nauczycieli i uczniów za pracę włożoną w przygotowanie bogatej scenografii i piękne kostiumy młodych artystów. Docenili to obecni na sali Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski oraz Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wręczając artystom, nauczycielom i dyrekcji Szkoły pamiątkowe dyplomy i upominki.

Następnie Pani Joanna Zapała-Kita z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach omówiła zagadnienie otyłości i nadwagi na podstawie prezentacji "Rozsądnie o otyłości i nadwadze wśród młodzieży". Podsumowaniem  pierwszej części Światowego Dnia Zdrowia był konkurs, który doskonale zweryfikował zdobytą na konferencji wiedzę uczestników. Uczniowie za udział w konkursie otrzymali nagrody oraz gromkie brawa. Tym miłym akcentem zakończyła się pierwsza część konferencji.

Po krótkiej przerwie technicznej, podczas której nastąpiła "wymiana" odbiorców, ponownie na scenie zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Jako pierwszy w drugiej części konferencji wystąpił prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski Kierownik Zakładu Higieny Katedry Medycyny Społecznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Pan Profesor wygłosił wykład nt. "Bezpieczeństwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem wody". Profesor Marcinkowski wraz z Panią dr Anetą Klimberg po raz pierwszy gościli w Busku-Zdroju na Forum Zdrowia i już zapowiedzieli dalszą współpracę w ramach Festiwalu Zdrowia oraz na płaszczyźnie informacyjno-promocyjnej w swoich naukowych publikacjach, które oprócz formy papierowej są również zamieszczane na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Drugi referat wygłoszony przez Panią dr Annę Niedzielską z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach nt. "E - wiesz, co jesz? Dodatki do żywności i ich oddziaływanie na organizm człowieka" był praktyczną wskazówką, jak odczytywać informację producentów żywności zamieszczaną na etykietach. Na zakończenie swoją prezentację pt. "Bezpieczeństwo żywności" przedstawiła studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dietetyka Pani Jolanta Sobieraj, był to jej udany debiut na Forum. W podsumowaniu Światowego Dnia Zdrowia prowadząca konferencję Pani Irena Sobieraj wyraziła nadzieję, że przekazane dzisiaj informacje w istotny sposób wpłyną na świadomość uczestników, jako konsumentów oraz być może w przyszłości producentów, a także sprowokują do prozdrowotnego myślenia. Na zakończenie Forum Zdrowia uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przygotowali zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa