Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-11-26 Konferencja naukowo–szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS - Centrum Targowe PARK w Toruniu 

W dniu 26 listopada 2015 r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu, przy Szosie Bydgoskiej 3, odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS. Organizatorem konferencji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, PTH Oddział Toruńsko-Włocławski oraz Urząd miasta Torunia. Honorowy Patronat objął Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, patronaty medialne –  Telewizja TORUŃ oraz dziennik NOWOŚCI. Na konferencji obecnych było ok. 160 osób, w tym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członkowie PTH oraz młodzież i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i powiatu toruńskiego.

Przestawiono następujące tematy:

  • „Zakażenie HIV i AIDS – obecny stan wiedzy” - dr hab. n. med.  Anita Olczak z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum UMK w Toruniu;
  • „Ryzyko zakażenia HIV a używanie substancji psychoaktywnych” - mgr Andrzej Olczyk, terapeuta uzależnień, Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”, Akademia Pozytywnych Zmian;

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, wywołała żywą dyskusję wśród zebranych, a także zainteresowanie lokalnych mediów.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa