Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-05-12 III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni - Opole - 12-13 maja 2016 r. 

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni
Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania

Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów (młodych naukowców),  pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I i II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014 i 2015, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki. Przewidywane efekty to: poszerzenie świadomości uczestników w zakresie przygotowywania i oceny wniosków aplikacyjnych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.

Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi grantów i projektów naukowych, a w szczególności – procesem aplikacji i finansowania.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Kontakt | mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 528
mgr Aleksandra Krems +48 77 44 23 513
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl | kpu@wsm.opole.pl
http://www.e-event24.pl/III_puls_uczelni/

 

3rd International Conference of the HigherSchool’s Pulse
Grants and research projects - from application to funding

The purpose of 3rd International Conference (May 12-13, 2016) is to provide practical guidance in the process of scientific project’s preparation and funding.

The conference is directed mainly to graduate students, researchers, publishers of scientific journals, librarians, law and business representatives.

Lectures and workshops led by international and national experts in the field will bring information on how to prepare, manage and conduct research projects; where and how to search for funding possibilities (in Poland, EU and the U.S.), how to prepare applications for research projects funding.

You will find out more about: process of funding application’s evaluation; knowledge and skills required in successful preparation and managing of scientific projects; good practice in the field of science; new trends in how science is conducted, financed and evaluated; collaboration between academia, business and government

Conference is  divided into lectures and panel discussions (morning sessions) and workshops (afternoon sessions). Participants will receive certificates along with CME points.

Contact | mgr Bożena Ratajczak-Olszewska phone: +48 77 44 23 528
mgr Aleksandra Krems +48 77 44 23 513
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl | kpu@wsm.opole.pl
http://www.e-event24.pl/III_puls_uczelni/

 

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa