Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-05-18 II Konferencja Naukowa Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość 

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Pedagogika zdrowia.
Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość


pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacka Semania

 

 

Organizatorzy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii,
Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej
oraz
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 roku
w budynku UJK CEART w Kielcach, ul. Krakowska 11.

Celem głównym konferencji jest ukazanie pedagogiki zdrowia, jako dyscypliny przyszłości, podejmującej istotne z pedagogicznego punktu widzenia kwestie dla zdrowia współczesnego człowieka w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w ujęciu interdyscyplinarnym. Pragniemy ukazać bogactwo dziedzictwa pedagogiki zdrowia oraz współczesne osiągnięcia i problemy stanowiące jej obszary badawcze. W obliczu aktualnych zagrożeń dla zdrowia wszystkich grup wiekowych społeczeństwa, konieczne staje się budowanie zasobów dla zdrowia i dobrych praktyk w zakresie dbałości o zdrowie. Pragniemy omówić dylematy w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi. Przedmiotem naukowego dyskursu będzie również obszar kształcenia kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej. Warto też postawić pytanie, do jakiego stopnia w postmodernistycznym świecie człowiek zdany jest na samodzielne dokonywanie wyborów zdrowotnych i rozstrzyganie rodzących się w związku z tym dylematów oraz w czym i w jaki sposób może mu pomóc pedagogika zdrowia?

Proponujemy następujące grupy problemowe

 1. Historia pedagogiki zdrowia – nowe odczytania i inspiracje.
 2. Tożsamość naukowa pedagogiki zdrowia. Współczesne koncepcje i kierunki rozwoju edukacji zdrowotnej.
 3. Metodologia badań pedagogiki zdrowia: obszary badawcze, typy i metody badań.
 4. Dydaktyka akademicka wobec przygotowania studentów oraz kadr do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 5. Pedagogika zdrowia wobec zdrowotnych problemów dziecka i rodziny.
 6. Interdyscyplinarne podejście do zdrowia, choroby i niepełnosprawności dzieci i młodzieży.

Komitet Naukowy

 • Prof. zw. dr hab. Barbara Woynarowska – Honorowy Przewodniczący
 • Dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK – Przewodnicząca
 • Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka
 • Prof. zw. dr hab. Katarzyna Emerich
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • Prof. zw. dr hab. Dorota Olczak - Kowalczyk
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
 • Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas
 • Prof. zw. dr hab. Ewa Syrek
 • Dr hab. Henryk Cudak, prof. SAN
 • Dr hab. Sławomir Cudak, prof. SAN
 • Dr hab. Stanisław Góźdź, prof. UJK
 • Dr hab. Elżbieta Huk - Wieliczuk, prof. AWF
 • Dr hab. Gabriela Kapica, prof. PWSZ
 • Dr hab. Marian Kapica, prof. PWSZ
 • Dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK
 • Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
 • Dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK
 • Dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK
 • Dr hab. Weronika Wrona -Wolny, prof. AWF
 • Dr hab. Anna Gaweł, UJ
 • Dr hab. Anna Kowalewska, UW

Komitet Organizacyjny

 • Przewodnicząca: Dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK
 • Sekretarz: Dr Tomasz Łączek, Dr Anna Przygoda, Dr Joanna Zemlik
 • Sekretarz tematyczny: dr Teresa Gumuła, dr Małgorzata Kaliszewska, Dr Anna Stawecka
 • Doktorantki: Mgr Agnieszka Klank, Mgr Justyna Klamka

Miejsce konferencji:
Aula CEART Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, Kielce

Informacje organizacyjne

 • Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad 18.V.2016r. oraz publikację wystąpienia (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Potwierdzeniem udziału w konferencji będzie dokonanie przelewu wymaganej kwoty do dnia 30.04.2016r. na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25 - 369 Kielce
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr konta bankowego 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
W tytule: Imię i nazwisko - subkonto 117

 • Na życzenie uczestników konferencji wystawiamy faktury.
 • Karty zgłoszeniowe udziału w konferencji należy przesłać do dnia 20.04.2016r. na adres: pedagogikazdrowia@ujk.edu.pl.
 • Materiały przygotowane do druku będzie można nadsyłać do 20 czerwca 2016 roku.
 • Wymagania edytorskie zostaną przekazane w komunikacie 2.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami konferencji:

adres email:

pedagogikazdrowia@ujk.edu.pl

telefony:

508 503 005 dr Anna Przygoda
503 022 917 dr Tomasz Łączek

Zgłoszenie w formacie PDF

Zgłoszenie w formacie DOC

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa