Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Kalendarium 
2014 Obchody 95-lecia służb sanitarnych w Polsce i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organizatorem uroczystości był Główny Inspektorat Sanitarny, Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
2014 Utworzenie własnej platformy redakcyjnej dla czasopism PTH: " „Problemy Higieny i Epidemiologii” i „HYGEIA public health” 
2010 Początek kadencji X Prezesa PTH prof. dr hab. n. med. Jerzego T. Marcinkowskiego 
2010 Początek wydawania nowego periodyku PTH: kwartalnika „HYGEIA public health” pod redakcją prof. Jerzego T. Marcinkowskiego  
2009 Ogólnopolska Wystawa z okazji 100 lat Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie; w tym Wystawa z okazji 100 lat Muzeum Higieny Ludu 
2008 Nadanie godności Prezesa Honorowego PTH dr. Wiesławowi Jaszczyńskiemu 
2008 Wystawa z okazji 110 rocznicy działalności Polskiego Towarzystwa Higienicznego w gmachu PTH. Wybicie medalu okolicznościowego 
2006 Wystawa poświęcona prof. Marcinowi Kacprzakowi w gmachu PTH 
2006 Początek kadencji IX Prezesa PTH dr n. med. Kazimierza Dragańskiego 
2005 Początek wydawania nowego periodyku PTH: kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii” pod redakcją prof. Jerzego T. Marcinkowskiego – www.phie.pl  
2004 Zawieszenie wydawania publikacji PTH: „Hygeia” oraz „Problemy Higieny” 
2003 125 lat Higienistów Polskich. Wybicie medalu okolicznościowego 
2003 Dobudowa nowego skrzydła budynku do siedziby Towarzystwa przy ul. Karowej 31a 
1993-2008 Współpraca PTH z the Health Fundation z Nowego Jorku 
1988-2008 Zorganizowanie Warszawskiej Szkoły Zdrowia przez prof. Irenę Celejową przy Oddziale Warszawskim PTH. 
1981-2004 Ósmym prezesem został doc. dr Cezary Włodzimierz Korczak. 
1974 Podjęcie współpracy z higienistami z NRD. 
1969-1981 Siódmym Prezesem wybrano prof. inż. Jana Justa. 
1960 Utworzenie funduszu Nasze Stypendium - w roku 1968 przekształcone w Fundusz im. Wandy i Marcina Kacprzaków. 
1959-1963 Odzyskanie i remont siedziby Towarzystwa przy ul. Karowej 31. 
1956/57 Reaktywacja Polskiego Towarzystwa Higienicznego 3 kwietnia1957 roku - zatwierdzenie nowego statutu. Jako szósty Prezes został wybrany prof. Marcin Kacprzak - 1956-1968. 
1934 Przekształcenie czasopisma Zdrowie w Zdrowie publiczne - wydawane do chwili obecnej. 
1932 Połączenie oddziałów Warszawskiego Towarzystwa i utworzenie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, którego prezesem został wybrany płk dr E. Piestrzyński. 
1928 Objęcie redakcji czasopisma Zdrowie przez dr. Marcina Kacprzaka. 
1924 Jubileusz 25-lecia Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. 
1913-1915 Budowa siedziby Towarzystwa, przy ul. Karowej 31 w Warszawie. 
1912 Działalność Miejskich Zakładów Sanitarnych - spalarni śmieci w Warszawie. 
1909 Zorganizowanie Muzeum Higieny Ludu w Częstochowie - obecnie Muzeum Częstochowy. 
1908-2008 Założenie Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce - w 2008 roku obchody stulecia działalności. 
1908-1932 powstanie Towarzystwa Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa. 
Per page: 1 of 2  index.php?id_menu_left=79&id_info=&str_glowna=2&id_typ_obslugi=5&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&kalendariumPage=2 index.php?id_menu_left=79&id_info=&str_glowna=2&id_typ_obslugi=5&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&kalendariumPage=2

 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa