Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Zarząd Główny 
prezes  dr n. biol.  Aneta Klimberg
wiceprezes  prof. dr hab. n. med.  Emilia Kolarzyk
wiceprezes  prof. dr hab. n. med.  Jerzy T. Marcinkowski
sekretarz  prof.  Małgorzata Kowalska
zastępca sekretrza  dr hab.  Paweł Kalinowski
skarbnik  mgr  Anna Obuchowska
zastępca skarbnika  mgr  Marta Milona
członek  prof.  Małgorzata Bała
członek  prof. dr hab.  Józef Bergier
członek  dr hab. n. med.  Przemysław Biliński
członek  mgr  Jarosław Ciura
członek  dr n. med.  Grzegorz Hudzik
członek    Jerzy Kasprzak
członek  lek. med.  Dorota Konaszczuk
członek  mgr inż.  Wojciech Koper
członek  dr  Wiesław Kulik
członek  dr hab.  Bogdan Michalski
członek  mgr  Anna Obuchowska
członek  lek. med.  Maria Pawlak
członek  dr n. med.  Urszula Posmyk
członek  lek. med.  Paweł Przybył
członek  dr n. med.  Agata Skop-Lewandowska
członek  dr hab. n. med.  Franciszek Szatko
członek  dr n. biol.  Ewa Ulatowska-Szostak
członek  dr hab. n. med.  Alicja Walczak
członek  mgr  Danuta Wałęga-Szych
członek  dr hab. n. med.  Andrzej Wojtyła
członek  dr n. o zdr.  Paulina Wojtyła-Buciora
członek  mgr  Hanna Wolska
członek  mgr  Jakub Żbikowski
członek  dr n. med.  Kazimierz Łukawiecki
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa