Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-12-01 Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” w województwie śląskim 

W listopadzie 2016 r. w województwie śląskim ruszył Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”  skierowany do 200 nauczycieli i 15 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami przedsięwzięcia są Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Projekt został wyróżniony w Konkursie Pozytywnie Otwarci 2015.

W ramach I etapu Projektu w pięciu miastach woj. Śląskiego (Katowice, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała i Rybnik) zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia poprowadziła specjalistka w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS, p. Maria Siwek, która przygotowała kadrę pedagogiczną do przeprowadzenia lekcji edukacyjnej  dla uczniów. Zajęcia szkolne odbyły się w okolicach 1 grudnia 2016 r. tj. Światowego Dnia AIDS. Uczniowie dowiedzieli się co to jest HIV i AIDS, jakie są drogi zakażenia wirusem, jak ograniczyć ryzyko zakażenia i kiedy wykonać test w kierunku HIV.

W II etapie Projektu zostanie zorganizowany konkurs na plakat pod hasłem: „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”. W konkursie wyłonionych zostanie trzech równorzędnych laureatów oraz dwa wyróżnienia.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 marca 2016 r. w Polsce stwierdzono zakażenie HIV u ponad 20 tys. osób. W naszym kraju, podobnie jak na całym świecie, epidemia dotyka głównie osoby młode i bardzo młode (20-49 lat). W Polsce statystycznie każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. Są to zazwyczaj zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę. Zapobieganie zakażeniom HIV i leczenie osób chorych na AIDS jest bardzo ważnym zagadnieniem, zarówno dla społeczeństwa naszego kraju, jak  i bezpośrednio dla każdej osoby zakażonej/chorej oraz jej bliskich. Największym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby. Realizacja Projektu ma również kształtować postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa