Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2022-02-16 Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego? 

 

Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego?

Data: 16 lutego 2022 - Godz.: 10:00 – 13:30 CET

 

Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz Ministerstwem Zdrowia zapraszają na spotkanie dotyczące jakości powietrza i zdrowia.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe opracowania i narzędzia WHO, w szczególności:

  • najnowsze globalne wytyczne WHO o jakości powietrza
  • zastosowanie i rola wytycznych WHO w kształtowaniu europejskiej polityki czystego powietrza  
  • wskazania WHO dotyczące interwencji ograniczających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
  • polska wersja systemu AirQ+ do ilościowej oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczeń w określonej populacji
  • korzyści zdrowotne współdziałania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia zmian klimatu.Przedmiotem spotkania będzie też sytuacja w Polsce i działania podejmowane dla ograniczenia wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, w tym:

  • szacowane skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł  
  • jakość powietrza atmosferycznego w Polsce  
  • krajowe i regionalne plany działań dla poprawy jakości powietrza
  • działania lokalne i regionalne – doświadczenia polskich alertów smogowych   
  • rola środowiska medycznego w działaniach na rzecz klimatu i jakości powietrza.  

 

Adres do korespondencji:

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia

World Health Organization in Poland

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warsaw

Tel.: +48 226359496  Email address: eurowhopol@who.int

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa