Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Aktualności 

2013-04-26 Konferencja "Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" 

 W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Toruniu w Centrum Kultury „Dwór Artusa” odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa p.t. „Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Kujawsko - Pomorski Pani Ewa Mes i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Pan Jerzy Kasprzak.

Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Spotkanie uświetnił Recital uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.

Licznie zebranych gości powitała gospodyni konferencji – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu Pani Hanna Wolska i poprosiła wszystkich zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci Pani Haliny Osińskiej - Prezesa Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz członka i inicjatorki prac Grupy Roboczej ds. Grypy oraz Pana prof. Hilarego Koprowskiego twórcy pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

Prowadzący konferencję odczytali listy: Wojewody Kujawsko – Pomorskiej - Pani Ewę Mes i Wicemarszałka Sejmu RP – Pana Jerzego Wenderlicha, przesłane na ręce Pani Hanny Wolskiej.

W dalszej części spotkania głos zabrali: dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i dr Andrzej Przybysz – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Torunia.

W trakcie konferencji wykłady wygłosili:

  • dr n. med. Paweł Grzesiowski – Dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa - „Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ochronnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej”
  • dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy – Wystąpienie poświęcone reorganizacji programu nadzoru przeciwepidemicznego nad gruźlicą w województwie kujawsko-pomorskim
  • prof. dr hab. Zofia Zwolska Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”
  • prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Wystąpienie poświęcone 115-leciu Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  • dr n. biol. Paweł Goryński Zakład - Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie - „Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski”
  • prof. dr hab. Lidia B. Brydak - Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie –„Fascynujący, ale groźny wirus grypy”

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla ochrony zdrowia.

Była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo związanymi z higieną i ochroną zdrowia. Uczestniczyli w niej m.in. pracownicy inspekcji sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracownicy jednostek służby zdrowia, młodzież szkoły medycznej oraz osoby zainteresowane tematem.

Uczestnicy konferencji mogli podziwiać wystawę: „115-lecie Polskiego Towarzystwa Higienicznego” przygotowaną przez Pana Jakuba Żbikowskiego z Sekcji Historycznej PTH.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa