Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-10-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. gruźlicy 

W dniu 24 października 2013 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. gruźlicy.

Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
W dalszej części spotkania  prezentację „Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy w województwie kujawsko - pomorskim” przedstawiła mgr Dorota Krawiecka z Zakładu diagnostyki Mikrobiologicznej Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
Niezwykle interesujący wykład „Współczesne problemy walki z gruźlicą” – wygłosiła prof. dr hab. Zofia Zwolska z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgromadziła około 100 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracowników służby zdrowia oraz młodzież ze Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa