Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Konferencje 
 
 
2010-10-08  Problemy uzależnienia od alkoholu pracowników ochrony zdrowia
2010-09-15  Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
2010-06-23  Między profilaktyką a medycyną kliniczną
2009-12-18  Higiena i jej związki z inżynierią sanitarną - wczoraj i dziś
2009-09-09  Między profilaktyką a medycyną kliniczną
2009-09-09  Między profilaktyką a medycyną kliniczną
2009-09-09  Między profilaktyką a medycyną kliniczną
2009-06-19  Konferencja naukowo – szkoleniowa
2009-06-08  Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej
2009-06-08  Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej
2009-06-08  Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej
2008-09-25  EPISTATKAT ‘2008
2008-06-03  Obchody 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego
2008-06-03  110 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego
2008-01-29  Problemy chorób penumokokowych
2008-01-01  Wolni od nałogów”
2007-12-08  Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego
2007-11-12  ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO PASYWNE
2007-01-01  Zdrowe Środowisko-Zdrowe Dziecko
2006-01-01  Wchodzimy w dorosłość bez nałogów”.
      index.php?id_aktual=241&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=1 index.php?id_aktual=241&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=8   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa