Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Konferencje 
 
 
2012-05-17  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty”
2012-05-17  „ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY”
2012-05-08  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE
2012-04-24  Żywienie a zdrowie
2012-04-24  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie"
2012-04-24  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie"
2012-03-08  Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu
2011-11-25  Przemoc a psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny
2011-09-29  "Aktualne zagrożenia zdrowotne"
2011-09-28  Aktualne zagrożenia zdrowotne
2011-09-28  Konferencja pt. "Aktualne zagrożenia zdrowotne" -
2011-05-20  Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich
2011-04-27  Wzrok i udar mózgu
2011-04-13  Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych - Toruń
2010-12-17  100-letni wkład Krakowa w rozwój medycyny prewencyjnej i akcji profilaktycznych
2010-11-24  Aktualne zagrożenia dla zdrowia publicznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
2010-11-23  Współczesne zagrożenia chorobami zakaźnymi
2010-11-04  Medyczne i społecznie problemy człowieka w różnych okresach życia
2010-10-26  Profilaktyka zakażeń szpitalnych
2010-10-11  Porozmawiajmy o higienie - VI Dni Higieny – Krynic
      index.php?id_aktual=4&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=1 index.php?id_aktual=4&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=7   1 2 3 4 5 6 7 8 9  index.php?id_aktual=4&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=9 index.php?id_aktual=4&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa