Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2023-09-25 kadencja Zarządu Głównego PTH 2023-2027 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego, które odbyło się dnia 25 września 2023 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, w Warszawie przy ul. Karowej 31, wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2023-2027. W wyniku ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego – funkcje w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego objęli:

Prezes: Jakub Żbikowski
W-ce Prezes: Hanna Wolska
W-ce Prezes: Bożena Ostrowska
Sekretarz: Ewa Brykalska
Z-ca Sekretarza: Marta Milona
Skarbnik: Aneta Klimberg
Z-ca Skarbnika: Piotr Malinowski
Członek: Maria Waś
Członek: Zygmunt Jeszka
Członek: Jerzy T. Marcinkowski
Członek: Paweł Lonser

W skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego wchodzą ponadto Przewodniczący Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz dodatkowi członkowie wybrani spośród delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów:

Jarosław Drobnik
Paweł Kalinowski
Piotr Pokrzywa
Andrzej Wojtyła
Marcin Weiner
Mateusz Maciejczyk
Danuta Szadurska-Chwojnicka
Andrzej Szczepanek
Elżbieta Sochacka-Tatara
Ewelina Gaszyńska
Urszula Posmyk
Agnieszka Decyk
Małgorzata Kowalska
Marek Zielecki
Maksymilian Sąpór
Piotr Kacprzak
Jarosław Łuczyński
Dawid Kowal
Emilia Kolarzyk
Paulina Wojtyła-Buciora
Edyta Łuczyńska
Piotr Kołomański
Czesław Żaba
Adrian Miara
Tomasz Karaś
Andrzej Trybusz

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Higienicznego ukonstytuowała się w następującym składzie:

Zygmunt Murowaniecki
Jerzy Staszczyk
Paweł Gilewski
Lucyna Kapka-Skrzypczak
Sebastian Karpiński


                                                                                                    Prezes
                                                                              Polskiego Towarzystwa Higienicznego
                                                                                             Jakub Żbikowski

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2023-04-06 Wielkanoc 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-12-20 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-11-05 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-10-30 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-10-08 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-02-24 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-02-17 Consultation and report launch on the implementation of health impact assessment and ... 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2022-02-16 Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego? 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-12-15 III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-06-16 Żywienie człowieka a COVID-19 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-05-26 Zmarł prof. dr hab. n. med. Jan Kazimierz Kopczyński 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-05-06 Konferencja MEDYCYNA PODRÓŻY 2021 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-05-05 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-04-24 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2021-02-15 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-12-24 . 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-12-10 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-11-13 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-11-04 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-11-02 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-30 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-29 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-26 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-24 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-24 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-20 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-17 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-16 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-15 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-15 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-14 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-13 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-10-10 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-08-08 .. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-04-22 Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-04-22 Koronawirus - rękawiczki ochronne 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-04-16 Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-04-06 Telemedycyna w walce z koronawirusem 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-03-26 publikacja dot. koronawirusa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-03-04 Koronawirus 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-03-03 Konferencja pt. "Koronawirus" - Toruń - 19-03-2020 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2020-02-27 Vaping - globalna epidemia? 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-11-28 Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-11-21 "100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" - Bydgoszcz 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-11-01 Z okazji Święta Zmarłych uczczono pamięć Prezesów 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-31 15.11.2019 „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa" - Lublin 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-25 XXVI Konferencja naukowo-szkoleniowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-21 Konferencja „Zdrowotne aspekty higienicznego dziecka w szkole” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-17 Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych oraz 65-lecia działalności Inspekcji Sanitarnej - Radom 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-27 Jubileusz 120-lecia PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-26 Odznaczenia z okazji Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-24 Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Opolu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-14 ISKRA PAMIĘCI - Plac Marszałka Piłsudskiego w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-05-31 III Konferencja Ogólnopolska "Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia" w Krakowie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-05-23 VI Międzynarodowa Konferencja "Medical Science Pulse" w Opolu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-04-24 Konferencja pt. „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” w Kielcach 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-04-18  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-04-08 Światowy Dzień Zdrowia 2019 - Oddział PTH w Szczecinie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-03-21 PTH objęło patronatem konferencję "Technologie w medycynie" 21 marca 2019r. w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-01-21 VI Międzynarodowa Konferencja „Bądź zdrów” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-12-11 konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-11-28 Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom - Toruń - CK Filmar 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-11-21 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” - Kielce 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-11-16 Konferencja "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"- Lublin 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-10-23 Wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-10-01 PTH objęło patronat nad programem "Wzorowa łazienka" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-06-19 IV Wojewódzka Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Zaszczep się - Bądź zdrów" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-06-14 konferencja PIRB: "Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - Warszawa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-22 V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse - Opole - 22-23.05.2018 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-18 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia (18-19 maja 2018 r.) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-18 Jubileuszowa konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-08 Wybory władz PTH na kadencję 2018-2022 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-05 Zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-04-25 Kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-04-16 2 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-04-06 Pacjenci niczyi 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-02-13 Pierwsza pomoc 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-11-17 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia – 17-18 listopada 2017 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-11-01 Święto Zmarłych - pamięci Prezesów PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-18 konferencja naukowo – szkoleniowa pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego” w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-11 V Międzynarodowa Konferencja pt. „BĄDŹ ZDRÓW” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-09 V Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” Hucisko - 9-10-11 października 2017 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-06 Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-07-27 Zmarł dr Wiesław Jaszczyński 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-06-29 XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-06-20 Patronat Honorowy PTH - Konferencja PIRB - „MEDICAL DAY” w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-26 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-18 IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-11 Targi branży DDD - 11-12 maja 2017 r. - Hala Stulecia - Wrocław 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-11 Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna" - Krosno 11-12.05.2017r 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-10 seminarium "Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne" - Krosno 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-10 Konferencja „Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej” w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-08 Zebranie Zarządu Głównego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-04-19 Zmarła Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-01-31 Finał Konkursu "Oddal to" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-01-27 Zmarł prof. dr hab. dr h.c. Maciej Demel 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-01-16 Zmarł płk dr med. Jan Lach 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-12-12 "Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego" w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-12-07 Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. HIV/AIDS, uzależnień, dopalaczy - Toruń - 7 grudnia 2016 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-12-01 Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” w województwie śląskim 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-11-03 Konferencja: Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne? w Bydgoszczy 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-10-17 Informacja o nowopowstałych pracowniach w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-10-11 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem AKTUALNE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-10-05 IV Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" w Hucisku w dniach 3-5.10.2016 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-09-30 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-09-26 Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-09-01 Akcja i konkurs „FluManiak 2016” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-08-03 Kłopotliwe i niebezpieczne ośmiorniczki 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-07-01 Przedłużenie czasu trwania konkursu "Oddal to" do 30 września 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-06-09 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-06-07 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-05-21 Biała Sobota - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-05-18 II Konferencja Naukowa Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-05-12 III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni - Opole - 12-13 maja 2016 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-04-21 Konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-04-01 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-03-15 Dopalacze – czym są i jak działają 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-02-18 "ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRES 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-12-01 Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego laureatem Konkursu Pozytywnie Otwarci 2015! 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-12-01 Światowy Dzień AIDS 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-11-26 Konferencja naukowo–szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS - Centrum Targowe PARK w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-10-29 PTH objęło patronatem akcję ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-10-21 Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Aktualne zagrożenia zdrowotne" w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-10-05 III Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-29 Jubileusz XXV-lecia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-28 Konferencja „Współczesne środki uzależniające” w Białej Podlaskiej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-26 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-16 Konferencja naukowo – szkoleniowa na temat zakażeń szpitalnych - Toruń 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-07-24 Bezpieczeństwo zdrowotne wody 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-07-23 Wspomnienie pośmiertne 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-05-20 Konferencja naukowo szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko - Włocławskiego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-04-20 Konferencja pt. "Szkodniki sanitarne jako wektory zagrożeń w obiektach użytku publicznego" w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-04-09 Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Busku-Zdroju 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-02-23 Wspomnienie pośmiertne 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-12-10 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wybrane Zagadnienia Chorób Zakaźnych” Międzyzdroje 21-23.11.2014 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-10-16 Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. aktualnych problemów zdrowia publicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-10-06 II Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 6-8.10.2014 r. w Hucisku 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-06-04 Konferencja n.t. środków zastępczych – „dopalaczy” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-12-22 Zmarł Janusz Ekiert Prezes Honorowy PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-11-26 Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat HIV/AIDS 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-10-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. gruźlicy 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-10-23 Szczepienia inwestycją w zdrowie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-10-07 Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 7- 8 października 2013 roku w Hucisku 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-06-13 Jubileusz 90-lecia profesora Macieja Demela 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-05-20 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-26 Konferencja "Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-18 Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-17 Konferencja „Higiena podstawą bezpiecznej opieki” w Opolu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-03 Prezentacja 115-lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-10-22 Konferencja „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 11.10.2012 r. - Warszawa, Pałac Staszica 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-10-11 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-06-06 Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zdrowie publiczne-wybrane aspekty" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-06-04 PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MED. PREWENCYJNEJ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-05-17 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-05-17 „ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-05-08 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-04-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-09-29 "Aktualne zagrożenia zdrowotne" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-09-28 Konferencja pt. "Aktualne zagrożenia zdrowotne" - 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-04-13 Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych - Toruń 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-01-11 Oświadczenie Zarządu Głownego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-10-11 Porozmawiajmy o higienie - VI Dni Higieny – Krynic 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-06-23 Między profilaktyką a medycyną kliniczną 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-06-14 25 lat Odziału Toruńskiego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-05-18 Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-05-10 Walne zebranie delegatów 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-04-23 Powrót do normalności 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-12-21 Święta Bożego Narodzenia 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-12-02 Zebranie Zarząd Głównego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-10-11 zmarła prof. dr hab.n.med.Jadwiga Kopczyńska - Sikorska 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-09-08 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-07-11 dr Rudolf Orłowski zmarł 10.07.2009r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-06-08 Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-05-22 100-lecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-03-24 Doroczne Zebranie Zarządu Głównego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-12-18 Wigilia w Polskim Towarzystwie Higienicznym 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-10-28 Zmarł dr n. med. Wacław Wojak 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-06-03 Obchody 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-06-03 110 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-01-29 Problemy chorób penumokokowych 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2007-12-08 Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2007-01-16 Są ludzie, których się nie zapomina 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2006-11-10 Wystawa - życie i twórczość profesora Marcina Kacprzka 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2006-11-05 Pożegnanie długoletniego prezesa PTH Cezarego W. Korczaka 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2006-09-30 Nadanie imienia Stanisława Pszczólińskiego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa