Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Konferencje 
 
 
2020-03-03  Konferencja pt. "Koronawirus" - Toruń - 19-03-2020 r.
2020-02-27  Vaping - globalna epidemia?
2019-11-28  Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2019-11-21  "100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" - Bydgoszcz
2019-10-31  15.11.2019 „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa" - Lublin
2019-10-25  XXVI Konferencja naukowo-szkoleniowa
2019-10-21  Konferencja „Zdrowotne aspekty higienicznego dziecka w szkole”
2019-09-27  Jubileusz 120-lecia PTH
2019-09-24  Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Opolu
2019-05-31  III Konferencja Ogólnopolska "Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia" w Krakowie
2019-05-23  VI Międzynarodowa Konferencja "Medical Science Pulse" w Opolu
2019-04-24  Konferencja pt. „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” w Kielcach
2019-04-08  Światowy Dzień Zdrowia 2019 - Oddział PTH w Szczecinie
2019-03-21  PTH objęło patronatem konferencję "Technologie w medycynie" 21 marca 2019r. w Warszawie
2019-01-21  VI Międzynarodowa Konferencja „Bądź zdrów”
2018-12-11  konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin
2018-11-28  Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom - Toruń - CK Filmar
2018-11-16  Konferencja "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"- Lublin
2018-06-19  IV Wojewódzka Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Zaszczep się - Bądź zdrów"
2018-06-14  konferencja PIRB: "Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - Warszawa
      index.php?id_aktual=95&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=1 index.php?id_aktual=95&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=2   1 2 3 4 5 6 7 8 9  index.php?id_aktual=95&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=4 index.php?id_aktual=95&wiecej=1&id_menu_left=47&id_typ_obslugi=8&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=28&konf_oddz_konferencje1Page=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa