2016-07-12   Jak ustrzec się zakażeń i chorób zakaźnych...

Jak ustrzec się zakażeń i chorób zakaźnych podczas korzystania z usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej?

Katarzyna Śmigielska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie

 

Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje terenowo właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny.
W chili obecnej brak jest przepisów prawnych określających standardy sanitarne dla tych obiektów. Z dniem 1 stycznia 2012 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z usług tego typu zakładów na podstawie innych przepisów między innymi ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2013 r. poz. 947 z póż.zm) sprawują nadzór nad stanem sanitarno- technicznym i sanitarno- higienicznym zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu oraz odnowy biologicznej.
Pomimo nadzoru prowadzonego w  ramach urzędowych kontroli w tych obiektach, każda osoba korzystająca z usług fryzjerskich, kosmetycznych lub usług salonu tatuażu czy odnowy biologicznej powinna mieć świadomość istniejących w tych zakładach (podczas wykonywania zabiegów i usług) zagrożeń zdrowotnych, w tym  możliwości zarażenia się choroba zakaźną.
W czasie rutynowych kontroli tych obiektów ( wykonywanych z częstotliwością 1x do roku) służby sanitarne sprawdzają:
- poprawność procedur postępowania podczas samych zabiegów tj. strzyżenia, wykonywania zabiegów manicure, pedicure, oczyszczania twarzy, peelingu kawitacyjnego, zabiegów mikrodermabrazji, wprowadzania w głąb skóry substancji aktywnych, zabiegów mezoterapii igłowej, regulacji brwi, przekłuwania uszu, wykonywania makijażu permanentnego, wszystkich zabiegów na ciało, masażu, depilacji czy wielu innych.
- podczas kontroli sprawdzane są procedury sterylizacji, dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywania zabiegów w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu oraz odnowy biologicznej.
-  w trakcie kontroli sanitarnych sprawdza się czystość bieżącą zakładu, w tym procedurę sprzątania i postępowania ze sprzętem porządkowym oraz postępowania z bielizną, która używana jest w czasie wykonywania usług i zabiegów.
Aby wykonywany zabieg czy usługa w gabinecie fryzjerskim, kosmetycznym, tatuażu oraz odnowy biologicznej oprócz przyjemności i zadowolenia był również bezpiecznym dla naszego zdrowia, powinniśmy dokładnie zapoznać się ze sposobem jego przeprowadzania, ewentualnymi skutkami ubocznymi i stanem wiedzy i fachowości personelu gabinetu lub osoby, która będzie go wykonywała. Ponadto już podczas korzystania z usług w/w obiektów powinniśmy zwrócić uwagę, czy wykonująca je osoba:
- przed zabiegiem, czy usługą myje i dezynfekuje ręce,
- przed wykonywaniem zabiegu mogącego powodować naruszenie ciągłości tkanki ( wszystkie zabiegi inwazyjne) zakłada świeże rękawiczki jednorazowe i po skończonym zabiegu usuwa je do pojemnika na odpady,
- czy sprzęt i narzędzia, które zamierza użyć do wykonania zabiegu są czyste.
Jeśli są używane jednorazowo, czy wyciąga przy nas z opakowania fabrycznego, a jeśli są wielorazowe, czy wyciąga z opakowania foliowego tzw. rękawa ( po sterylizacji), lub z pojemników czystych, opisanych „czysty sprzęt”, „sprzęt po dezynfekcji”
- czy w przypadku skaleczenia, zakłucia zaopatrzy powstałą ranę środkiem dezynfekującym i opatrunkowym
- czy kozetki, łóżka, fotele posiadają czyste, jednorazowe pokrycia, prześcieradła, które są bezpośrednio przed usługą wymieniane
- czy tusze do wykonywania tatuaży, makijażu permanentnego, kleje do przyklejania sztucznych rzęs są preparatami dopuszczonymi do obrotu i przeznaczonymi do wykonywania tego typu zabiegów
- czy personel gabinetu ubrany jest w odzież ochronną, schludną i czystą.
- czy łóżka w solarium są dezynfekowane po każdym kliencie lub czy widnieje na nich napis „świeżo dezynfekowane”
- warto również przed skorzystaniem z solarium zapytać, kiedy była ostania wymiana lamp.
Nasze zainteresowanie sposobem i warunkami w jakich świadczone są usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu czy zabiegów odnowy biologicznej nie tylko uchronią nas przed niekorzystnymi dla naszego zdrowia konsekwencjami zakażeń, ale również uwrażliwią personel gabinetów i zakładów świadczących tego typu usługi na zaostrzenie procedur higienicznych w swoich obiektach.