2017-07-18   Ringo sport dla wszystkich

Szanowni Sympatycy polskiej gry sportowej - RINGO
Pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo zorganizowano w roku 1973 w Warszawie na Podzamczu jeszcze na tle ruin Zamku Królewskiego. Przez kolejne 16 lat Mistrzostwom patronował Zarząd Główny TKKF. Dopiero 17 edycję Mistrzostw organizowało Polskie Towarzystwo Ringo założone w 1989 roku. Spiritus movens Mistrzostw był, aż do roku 2001, Twórca Ringo, Włodzimierz Strzyżewski.
W roku bieżącym obchodzimy 45. Szafirowy Jubileusz Mistrzostw. Trudno jest wymienić tych wszystkich, którzy tyle serca i czasu włożyli w rozwój naszej przepięknej, polskiej gry i dyscypliny sportowej jaką jest ringo. Jednak dla potomnych, ponieważ verba volant, scripta manent (słowa ulatują, pismo pozostaje) wymienię kilku  najznamienitszych, składając  jednocześnie podziękowanie za działalność na rzecz promocji ringo w Polsce i na świecie, za wprowadzenie ringo w dziedzinę nauki, za działalność sportową i organizacyjną oraz za trud włożony w wychowanie wielu, tak wspaniałych zawodników.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję  do zasłużonych przedstawicieli ojczyzny Ringo do których należą  : prof. zw. dr hab., dr h.c.Włodzimierz Starosta, mgr Mariusz Wangryn, dr Ryszard Śpiewak, prof. dr hab.,rer.nat. Antoni Stasch, dr Andrzej Rakowski, mgr Sylwia Smilgin-Kamińska, Andrzej Osak, Andrzej Teklak, mgr Iga Kłodecka-Różalska, dr hab. Józef Leszek Krakowiak, Zbigniew Wiśniewski, mgr Jan Steć, mgr Piotr Bril, mgr Marek Gil, Janusz Dybka, Ryszard Flejszar, Jan Jóźwik, Władysław Kolanowski, Jan Ziółko, mgr Grzegorz Majerski, Izabella Dworska, mgr Janusz Adam Siejko, mgr Adam Chwastowski.
Zgodnie z tradycją polskiej gościnności pragnę uhonorować zasługi dla polskiego Ringo naszych zagranicznych  przyjaciół działających  w swoich krajach kilku kontynentów, których reprezentują : Ivan Kołtun i Andriej Konan z Białorusi, Michał Sienkiewicz i Genadij Baranowicz z Litwy,  Reinhardt  Plog,  Axel Runkel,  Mario Müller  i Dominik Schubart z Niemiec, Petros Marukyan z Armenii, Francis Juma z Kenii, Torben Christensen z Danii, Tadeusz Czubryj z Australii, Scott Cleere i Pius Mwemba reprezentujący odpowiednio  zachodnie i wschodnie wybrzeże  Ameryki Północnej. Szczególne podziękowanie za promocję polskiego ringo składam Jackowi Kociszewskiemu warszawskiemu lekarzowi, pracującemu od 30 lat w Niemczech, który w roku ubiegłym założył i zarejestrował Klub Polskiego Ringo w Niemczech, a aktualnie naucza ringo na Sri Lance, gdzie został czasowo oddelegowany do pracy.  Gorące słowa podziękowania należą się naszym partnerom  z 5 wygranych przez Polskie Towarzystwo Ringo projektów Unii Europejskiej:  Europen Business Club e.V.z siedzibą w Zamku Oedheim, Litewskiego „Sokoła” z Solecznik i World Tenniquoits Federation z Koblencji.
Wszystkim Sympatykom Ringo aktywnym sportowo i organizacyjnie życzę zdrowia i satysfakcji z dokonań oraz uznania u współczesnych i potomnych.


Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo
dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska

Przepisy gry

Komitet Honorowy

CHRONOLOGIA MISTRZOSTW POLSKI LEKARZY i innych PROFESJI OCHRONY ZDROWIA

50 Lat Ringo