2012-10-11   Aktualne zagrożenia zdrowotne

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2012 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72/74 w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

„Aktualne zagrożenia zdrowotne”.

 

Współorganizatorami konferencji są:

 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Emilia Kolarzyk – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski – Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii
 • prof. dr hab. Waldemar Halota – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska – kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

 • mgr Hanna Wolska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Aneta Klimberg – Skarbnik i Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn – Z-ca Skarbnika i Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
 • mgr Jakub Żbikowski – Dyrektor administracyjno-ekonomiczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Joanna Szafrańska – Sekretarka biura Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • dr n. med. Agata Wolska – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • mgr Joanna Biowska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
 • mgr Jolanta Kusińska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
 • Krystyna Brzychcy – Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykłady na konferencji przedstawią:

 • dr n. med. Paweł Grzesiowski: „Zakażenia Clostridium difficile – zagrożenie dla szpitali i pacjentów poza szpitalem”.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński: „Zagrożenia zdrowia ze strony chorób zakaźnych w Polsce i na świecie”
 • prof. dr hab. Waldemar Halota: „Wirusowe zapalenie wątroby typu C – niedoceniane zagrożenie”
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska: „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”.
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska: „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”

Rejestracja uczestników kliknij tutaj

Informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 22 826 63 20 w dni powszednie w godzinach 9:30 – 17:30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pth.pl

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Aktualne zagrożenia zdrowotne


W dniu 11 października 2012 r. w niezwykłym miejscu, jakim jest Pałac Stanisława Staszica w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Honorowy patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz.
Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Współorganizatorami byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Oddział Toruńsko- Włocławski PTH.
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska - wiceprezes Zarządu Głównego PTH, przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego PTH i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.
W dalszej części spotkania wygłoszono następujące wykłady:

 • dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny „Zagrożenia zdrowia ze strony chorób zakaźnych w Polsce i na świecie”
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska
 • kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”
 • prof. dr hab. Waldemar Halota kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • „Wirusowe zapalenie wątroby typu C - niedoceniane zagrożenie”
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa „Zakażenia Clostridium difficile - zagrożenie dla szpitali i pacjentów poza szpitalem”
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”

Należy, podkreślić, że każdy z prezentowanych tematów wywoływał wśród zebranych burzliwą dyskusję. Zwrócono uwagę na pilną potrzebę wzmocnienia szeroko pojętej edukacji zdrowotnej w społeczeństwie i niedostateczną rolę wtym zakresie zarówno szkół, samorządów terytorialnych, jak i mediów.
Podsumowując konferencję wiceprezes PTH - Pani Hanna Wolska powiedziała, że zaproponuje na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu Głównego PTH wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z petycją o konieczności promocji zdrowia poprzez edukację zdrowotną w systemie kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla ochrony zdrowia. Uczestniczyli w niej członkowie PTH, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych.
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Jolanta Kusińska