2013-11-26   Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat HIV/AIDS

W dniu 26 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa na temat HIV/AIDS.


Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, która podkreśliła, że organizowanie konferencji poruszających temat HIV/AIDS stało się już tradycją. Pierwsza z nich, pod hasłem „Czas działać” odbyła się w 1993 r. a więc 20 lat temu, a zaproszonymi gośćmi były takie znakomitości jak: prof. dr hab. Zbigniew Lew - Starowicz, ks. Arkadiusz Nowak, prof. dr hab. Marian Filar, a przede wszystkim twórca Monaru, zasłużony w działaniach na rzecz przeciwdziałania narkomanii i pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS – Ś.p. Marek Kotański.
W dalszej części spotkania   informację n.t. sytuacji epidemiologicznej w zakresie HIV/AIDS w województwie kujawsko – pomorski przedstawiła mgr Ewa Domańska z Wojewódzkiej Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Następnie wykład „HIV/AIDS – problem wciąż aktualny” – wygłosiła dr Barbara Daniluk – Kula – Za-ca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, a mgr Andrzej Olczyk – Koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem” w Toruniu zaprezentował temat „HIV/AIDS – wszystko, co może się przydać”.
Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla zdrowia. Przybyło ok. 200 uczestników – głównie młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i powiatu toruńskiego, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego i pracowników służby zdrowia.

Uczestnicy konferencji mogli podziwiać wystawę: „115-lecie Polskiego Towarzystwa Higienicznego” przygotowaną przez Pana Jakuba Żbikowskiego z Sekcji Historycznej przy Zarządzie Głównym PTH.

Przejdż do galerii