2019-10-25   XXVI Konferencja naukowo-szkoleniowa

Organizatorzy Konferencji:

 • UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
 • UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, COLLEGIUM MEDICUM,KATEDRA I ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
 • WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY
 • POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA
 • POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA
 • POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA
 • GMINA ZIĘBICE
 • POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
 • POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • Zenon Ukleja
 • Barbara Rak
 • Małgorzata Rutowicz
 • Jolanta Lebcir
 • Barbara Jamroga
 • Monika Kisielewicz
 • GOŚCIE HONOROWI:
 • Zbigniew Hałat - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych NFZ DOW Wrocław
 • Stanisław Pankiewicz - Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej
 • Doc. dr Ryszard Pękała - Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
 • Dr n. biol. Aneta Klimberg - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Warszawa
 • Dr n. med. Marian Kopciuch - Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Krakowie
 • Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski
 • Prof. zw dr hab. dr h c. Brunon Hołyst - Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
 • Mgr inż. Ryszrd Nowak - Ziębice

KOMITET NAUKOWY:

 • Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
 • Prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński
 • Prof. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst
 • Prof. UE dr hab. Iwona Chomiak-Orsa
 • Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak
 • Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
 • Prof. dr hab. Lidia Mościcka
 • Prof. dr hab. Adam Nowicki
 • Doc. dr Ryszard Pękała
 • Prof. dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy
 • Prof. dr hab. Augustyn Wasik
 • Ks. Prof. UKSW dr hab. Waldemar Woźniak
 • Prof. dr hab. Danuta Zalewska

PROGRAM KONFERENCJI - KLIKNIJ TU