2010-10-08   Problemy uzależnienia od alkoholu pracowników ochrony zdrowia

 

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
pod Honorowym Patronatem
Minister Zdrowia Ewy Kopacz
***
J. M. Rektora
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Jacka Wysockiego
Collegium Maius – siedziba Rektora Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Fredry 10
„PROBLEMY UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA”
ZAMOŚĆ
8-9 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
ORGANIZATORZY
Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Warszawie
Urząd Miasta w Zamościu
Wielkopolska Fundacja ETOH
Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Higieniczne – Zarząd Główny
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • mgr Agnieszka Czerkawska-Kopiel (kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA)
 • dr n. biol. Aneta Klimberg (adiunkt Zakładu Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr n. biol. Teresa Kobrzyńska (dyrektor Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH w Poznaniu)
 • mgr Jadwiga Machulewska (Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Zamościu)
PATRONAT MEDIALNY
 • PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
KOMITET NAUKOWY
 • prof. Klaus Beelman (Hamburg, Niemcy)
 • dr n. biol. Aneta Klimberg (Poznań)
 • dr n. biol. Teresa Kobrzyńska (Poznań)
 • prof. Jerzy T. Marcinkowski (Poznań)
 • prof. Götz Mundle (Brandenburg, Niemcy)
 • prof. Marcin Wojnar (Warszawa)
RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
08 październik 2010 r. (piątek)
15.00-15.30
Otwarcie Sympozjum. Wystąpienia zaproszonych gości
09 październik 2010 r. (sobota)
15.00-15.30
Podsumowanie Sympozjum
Uczestnicy Sympozjum
otrzymają certyfikat z 10 punktami edukacyjnymi
INFORMACJE OGÓLNE
Miejsce obrad:
Urząd Miasta Zamość
RATUSZ – SALA CONSULATUS
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
Opłata za udział w Sympozjum:
do dnia 15.09.2010 r. – 200 zł*
po dniu 15.09.2010 r. – 250 zł*
* opłata obejmuje materiały Sympozjum, kolację w dniu 08.10.2010 r.,
obiad w dniu 09.10.2010 r. oraz przerwy kawowe w dniu 08 i 09.10.2010r.
* opłata nie obejmuje zakwaterowania; w przypadku rezerwacji noclegów należy dodatkowo przesłać kwotę odpowiadającą cenie noclegów
Rezygnacji z udziału w Sympozjum, noclegu – ze zwrotem ww. kwoty można dokonać do dnia 30.09.2010 r. u organizatora
Organizatorzy wystawią faktury za udział w Sympozjum
(należy w karcie zgłoszenia podać dane do wystawienia faktury)
Zgłoszenie uczestnictwa oraz kserokopię opłaty zjazdowej
prosimy przesyłać do dnia 20.09.2010 r.
na poniższy adres Komitetu Organizacyjnego:
Zakład Higieny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań
tel/fax 61-854-73-89, 501-921-970
Nr konta:
Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Poznański
ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań
08 1020 4027 0000 1502 0294 6416