2010-11-24   Aktualne zagrożenia dla zdrowia publicznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Konferencja
Aktualne zagrożenia dla zdrowia publicznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w świetle ustaleń Państwowej inspekcji Sanitarnej
24 listopada 2010, Bydgoszcz


O zagrożeniach epidemiologicznych w woj. kujawsko-pomorskim dyskutowali na konferencji w dniu 24 listopada 2010 r. w Operze Nova w Bydgoszczy naukowcy i pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. kujawsko-pomorskiego. Okazją do zorganizowania konferencji były m.in. uroczyste obchody 90-lecia Służb Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce i 55-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Niniejsza konferencja „Aktualne zagrożenia dla zdrowia publicznego mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w świetle ustaleń Państwowej Inspekcji Sanitarnej” była elementem podsumowującym obchody Dni Zdrowia Publicznego w woj. kujawsko-pomorskim.
Organizatorem tego przedsięwzięcia byli: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddział Toruńsko-Włocławski. W czasie konferencji wygłoszone zostały trzy wiodące referaty. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy -Jerzy Kasprzak - przedstawił „Na skróty przez historię służby sanitarnej”, za który to otrzymał gorące brawa od wszystkich zgromadzonych. Następnie prof. Jerzy T Marcinkowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego; kierownik Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) nakreślił zgromadzonym „Zasady kształtowania relacji pacjent - personel medyczny ważnym zagadnieniem higieny psychicznej”. Prof. Stanisław Tarkowski z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi zaprezentował „Aktualne trendy w zdrowiu publicznym”.
W dalszej części konferencji głos zabierali pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Bydgoszczy oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Przedstawiali oni osiągnięcia poszczególnych Stacji w zakresie zdrowia publicznego. Konferencja ta - jak podkreślali jej uczestnicy - była wypełniona nie tylko wystąpieniami naukowców i praktyków z dziedziny zdrowia publicznego, ale dała też możliwość konfrontacji poglądów i wymiany doświadczeń wśród pracowników Inspekcji Sanitarnej.
W drugiej części konferencji były wręczane - z okazji 90-lecia Służb Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce i 55-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej - medale, statuetki i dyplomy dla zasłużonych działaczy i pracowników Inspekcji Sanitarnej w woj. kujawsko-pomorskim. Wśród osób odznaczonych byli m.in.: Jadwiga Marianna Kloska (Złoty Krzyż Zasługi); Mirosław Kazimierz Grafiński i Zyta Jolanta Kocieniewska (Medal Złoty Za Długoletnią Służbę); Danuta Kowalkowska-Szramka i Jadwiga Sass (Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę); Agnieszka Kołodziejczyk, Ewelina Anna Sadkiewicz- Sławatycka, Renata Zborowska-Dobosz i Danuta Grażyna Żmuda (Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę). Ponadto 13 osobom wręczono odznakę „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”; kolejnym 7 - okolicznościowe statuetki i 25 - okolicznościowe medale.


Stanisław Gazda