2010-11-04   Medyczne i społecznie problemy człowieka w różnych okresach życia

W dniu 4 listopada 2010 r. w Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Medyczne i społeczne problemy człowieka w różnych okresach życia” zorganizowana przez Instytut Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddział Poznański i Zarząd Główny PTH.
Patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft. Komitet Naukowy Konferencji stanowiło 20 przedstawicieli środowisk naukowych, w tym 13 profesorów, 4 z zagranicy - dwóch ze Szwecji i dwóch z Białorusi. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. med. Irena Wrońska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a wiceprzewodniczącą dr n. med. Agnieszka Saracen z Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej.
Na konferencji przedstawiono 52 prace naukowe, dotyczące problemów zdrowotnych różnych okresów życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dziecięcego i starczego, w których problemy psychologiczne i pielęgnacyjne występują ze szczególna ostrością. Zwrócono również szczególną uwagę na promocję zdrowia i edukację zdrowotną w różnych okresach życia.
Organizacja konferencji była znakomita, wszyscy uczestnicy byli usatysfakcjonowani zarówno organizacją, jak i poziomem naukowym przedstawianych referatów.
Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy pomiędzy Instytutem Zdrowia Politechniki Radomskiej i Zakładem Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz PTH - i nie mogła by się odbyć, gdyby nie zaangażowanie wicedyrektor Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej - dr. n. med. Agnieszki Saracen i kierownika Zakładu Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezesa PTH prof. Jerzego T Marcinkowskiego.
Prace przyjęte przez Komitet Naukowy do prezentacji zostały opublikowane w anglojęzycznej monografii pod red. prof. dr hab. med. Zbigniewa Kotwicy. Organizatorzy planują cykliczne, coroczne organizowanie konferencji, z rozszerzaniem jej międzynarodowego i ogólnokrajowego zasięgu i już w chwili obecnej zapraszają do aktywnego uczestnictwa w konferencji w roku 2011.

Dr hab. med. Zbigniew Kotwica
Profesor Politechniki Radomskiej
specjalista neurochirurg Dyrektor Instytutu Zdrowia PR