2010-06-23   Między profilaktyką a medycyną kliniczną

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
BYDGOSZCZ 2010

pod Honorowym Patronatem J. M. Rektora
Bydgoskiej Szkoły Wyższej
Prof. nadzw. dra hab. SŁAWOMIRA TECŁAWA

„MIĘDZY PROFILAKTYKĄ
A MEDYCYNĄ KLINICZNĄ”

BYDGOSZCZ 15-17 WRZEŚNIA 2010 ROKU